Påväxt- och antifoulingforskning

Bild 1 av 1
antifoulingfärg

Påväxt är ett ​stort problem för många maritima sektorer inklusive sjöfart- och fritidsbåtssektorn. Forskare vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper arbetar med påväxt och antifoulingstrategier. 

En obehandlad yta som sänks ner i havsvatten riskerar att snabbt bli koloniserad av tusentals olika arter. Påväxten är ett ​stort problem för många maritima sektorer inklusive sjöfart- och fritidsbåtssektorn då den innebär ökade kostnader avseende underhållsarbete och bränsleförbrukning. Påväxten kan även innebära ökad risk för spridning av främmande arter vilket kan leda till stora kostnader för samhället.
För att förhindra påväx​t används oftast bottenfärger (även kallade antifoulingfärger) som innehåller och läcker olika typer av gifter (biocider) till havsmiljön. Det är därför viktigt att säkerställa att denna belastning av gifter inte ger negativa effekter för andra arter i haven. Det finns även giftfria metoder som silikonfärger och hårda epoxifärger, som i regel används i kombination med skrovrengöring.

Forskare vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper arbetar med påväxt och antifoulingstrategier i två fokusområden: Påväxt och antifoulingstrategier samt Miljöeffekter från antifoulingprodukter​.

Påväxt och antifoulingstrategier

Inom fokusområdet arbetar vi med att:

  • Kartlägga vilket typ av påväxt som finns i olika havsområden runt Östersjön.
  • Analysera hur påväxt påverkar friktion och bränsleförbrukning.
  • Analysera hur mycket biocider färger behöver läcka i olika havsområden för att vara tillräckligt effektiva för att förhindra påväxt.
  • Förstå hu​r påväxt på ett så effektivt sätt som möjligt kan avlägsnas från fartygsskrov och med den kunskapen optimera skrovrengöringstekniker.
  • Ta fram Beslutsstöd för redare och myndigheter för hållbara antifoulingstrategier.

Miljöeffekter från antifoulingprodukter

Inom fokusområdet arbetar vi med att:

  • Utveckla en analysmetod, baserad på röntgenflourescens (XRF), för att analysera förekomst av olika metalliska biocider på fartygs- och fritidsbåtsskrov samt mäta läckagehastigheter av biocider från färger till vatten.
  • Förbättra miljöriskbedömningsförfarandet av antifoulingfärger
  • Beräkna belastning av biocider till havsmiljön, prediktera miljöeffekter och miljökostnader samt ta fram åtgärdsförslag till myndigheter på nationell och europeisk nivå.

Medarbetare inom forskningsområdet