mys_Mats_Svensson

Mats Svensson

  • Studierektor, Mekanik och maritima vetenskaper
  • Avdelningschef, Fordonssäkerhet, Mekanik och maritima vetenskaper
  • Professor, Fordonssäkerhet, Mekanik och maritima vetenskaper
0

Forskning inom stöt-biomekanik, Experimentell biomekanik, Utveckling av krockdockor, Utveckling av provmetoder för krocksäkerhet.

Har nyckelexpertis inom biomekaniken vid whiplash-skador I halsryggen. Detta är den vanligaste och mest kostsamma personskadan i bilkollisioner.