Körsimulator

Masterutbildningar på M2

​Mekanik och maritima vetenskaper erbjuder fem masterutbildningar för dig som redan har en grundutbildning omfattande minst 180 högskolepoäng. 
 
Godståg, lastbilar, flygplan och fartyg transporterar stora mängder råvaror och produkter runt om i världen. Varje dag pendlar miljarder människor med tåg, bilar, flygplan och båtar. Transporterna spelar en viktig roll i den globala ekonomin såväl som i vårt vardagsliv. Därför måste moderna transporter vara säkrare, effektivare och mer hållbara. Detta mastersprogram kommer att förbereda dig för att möta de ständiga förändringarna och kraven inom bilindustrin, marin teknik, järnvägsteknik och flygindustrin.​ Detta mastersprogram ersätter de tidigare mastersprogram Automotive Engineering och Naval Architecture and Ocean Engineering.

Syftet med programmet är att ge dig en internationell och konkurrenskraftig utbildning samt förbereda dig för en professionell karriär inom området teknik och utveckling. Detta kräver en avancerad kunskap om modellering, beräknings och experimentella frågor inom mekanik. Fokus ligger i maskintekniska problem men som nyutexaminerad får du också en tydlig grund för arbete i andra tekniska kunskapsområden. 
Programansvarig: Magnus Ekh​​
 
Nordic Master in Maritime Engineering är ett samarbete med fyra andra universitet i Norden. Efter avslutad examen kan du arbeta som skeppsbyggare eller ingenjör hos till exempel konsultföretag, rederi, sjöfartsmyndighet eller leverantörer av specialutrustning.
Programansvarig: Per Hogström​
 
Maritime Management
Maritime Management ger landbaserad personal inom sjöfartsbranschen möjlighet att ytterligare utbilda sig till nästa generation ledare inom ship management, strategisk ledning och/eller gör det möjligt för dig att delta i forskarutbildning och forskningsprojekt.
Programansvarig: Olle Lindmark​​

Sidansvarig Publicerad: må 30 nov 2020.