Körsimulator

Masterutbildningar på M2

​Mekanik och maritima vetenskaper erbjuder fem masterutbildningar för dig som redan har en grundutbildning omfattande minst 180 högskolepoäng. 

Syftet med Automotive Engineering är att ge studenterna ett systemperspektiv av motorfordon och tre fokusområden: drivsystem, fordonsdynamik och säkerhet. Programmet baseras på föreläsningar, projekt, simuleringar och experiment. Dessa genomförs som riktiga fallstudier eller med hjälp av liknande metoder med stöd av industriverktyg. Läs mer om Automotive Projects här.
Programansvarig: Jonas Sjöblom

Syftet med programmet är att ge en internationell och konkurrenskraftig utbildning samt förbereda studenterna för en professionell karriär inom området teknik och utveckling. Detta kräver en avancerad kunskap om modellering, beräknings och experimentella frågor inom mekanik. Fokus ligger i maskintekniska problem men de nyutexaminerade får också en tydlig grund för arbete i andra tekniska kunskapsområden. 
Programansvarig: Magnus Ekh​​

Programmet Naval Architecture and Ocean Engineering vänder sig till studenter intresserade av konstruktioner i marin miljö som till exempel fartyg och offshore installationer. Programmet ger ett helhetsperspektiv på dessa konstruktioner. Flytbarhet, stabilitet, våglaster, strukturhållfasthet, motstånd, framdrivning och maskinsystem är centrala områden i programmet. Läs mer om Marine Design Projects här.
Programansvarig: Per Hogström
 
Nordic Master in Maritime Engineering är ett samarbete med fyra andra universitet i Norden. Efter avslutad examen kan du arbeta som skeppsbyggare eller ingenjör hos till exempel konsultföretag, rederi, sjöfartsmyndighet eller leverantörer av specialutrustning.
Programansvarig: Per Hogström​
 
Maritime Management
Maritime Management ger landbaserad personal inom sjöfartsbranschen möjlighet att ytterligare utbilda sig till nästa generation ledare inom ship management, strategisk ledning och/eller gör det möjligt för dem att delta i forskarutbildning och forskningsprojekt.
Programansvarig: Olle Lindmark​​

Publicerad: må 15 jun 2020.