​Studenter vid 3D-skrivare, Mekanik och maritima vetenskaper​

Utbildning

Bli en eftertraktad problemlösare​

Med en examen från Chalmers blir du en eftertraktad problemlösare. Under din utbildning får du fördjupade insikter om helheter och sammanhang, framför allt ur ett hållbarhetsperspektiv. En hållbar framtid finns med i allt vi gör.

Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper levererar grundutbildning inom både kandidat- och mastersprogram inom civil- och högskoleingenjör, samt till maritim utbildning​ inom sjökapten-, sjöingenjör-, samt sjöfart och logistikprogrammen. Vi erbjuder även fortbildning på nationell och internationell nivå, med uppdragsutbildningar för olika samhällsaktörer. Studentportalen finns information om allt som rör utbildning och studentliv på Chalmers. Där går det att läsa om våra program, kurser, exjobbspresentationer med mera. M2 bedriver även forskarutbildning inom alla transportslag och ger tillgång till ett brett utbud av kurser.

Om du undrar något om ett specifikt program kan du också fråga en student​!

Sidansvarig Publicerad: fr 20 nov 2020.