Exempel på samarbetspartners
​Exempel på samarbetspartners​

Samarbeta med oss

Genom samverkan kan vi som tekniskt-naturvetenskapligt universitet bygga ny kunskap i din verksamhet. Vi kan höja kompetensen och bidra till lösningar som kommer såväl din verksamhet som samhället i övrigt till gagn. Våra utbildningar kan förbereda studenter för framtiden och de behov du ser. 

Tillsammans kan vi göra verklig skillnad för en hållbar framtid. 

Goda möjligheter till kreativa samarbeten 

Du kan dra nytta av vår stora bredd i vår teoretiska kompetens och experimentella möjligheter inom flera tillämpningsområden. Vår forskning omfattar alla transportslag och historiskt har vi tillsammans med våra samarbetspartners åstadkommit säkrare och energieffektivare fordon, flygplan, fartyg och järnvägstrafik. Vi har även kunnat hjälpa våra samverkansparter med miljövänlig processteknik och hållbar energiförsörjning. 

Se exempel på nyttiggörande​
 
Kontakta gärna någon av våra avdelningschefer ​eller viceprefekt för nyttiggörande Selma Brynolf​ för mer information.​​

Sidansvarig Publicerad: lö 24 sep 2022.