Exempel på samarbetspartners
​Exempel på samarbetspartners

Samarbeta med oss

Som tekniskt-naturvetenskapligt universitet är vårt uppdrag att skapa och sprida kunskap, kompetens och lösningar som alla har nytta av; såväl individ som samhälle. Utbildningar som förbereder våra studenter för framtiden, forskning på hög internationell nivå och en nära, öppen och genomtänkt samverkan med näringsliv och samhälle gör det möjligt. Som universitet och en erkänt attraktiv samarbetspartner kan vi tillsammans med andra göra verklig skillnad för en hållbar framtid.

Med Mekanik och maritima vetenskaper finns goda möjligheter till kreativa samarbeten genom den stora bredden i vår teoretiska kompetens och experimentella aktiviteter inom flera tillämpningsområden som till exempel forskning inom den maritima sektorn, biomekanik och järnvägsmekanik för att nämna några. Institutionen arbetar aktivt med nyttiggörande och är med och utvecklar nyttiggörande genom fortbildning.
 
Kontakta gärna någon av våra avdelningschefer ​eller prefekt Angela Hillemyr för mer information.​​

Publicerad: on 14 nov 2018.