Illustration av samarbete

Samarbete i forskning och utveckling

​Det finns flera sätt att samarbeta kring forskning och utveckling. Några exempel är genom våra forskningscentrum och i forskningsprojekt , genom uppdragsforskning, adjungerade professorer, industridoktorander och genom infrastrukturer och laboratorium. Vi har omkring 20 adjungerade professorer och 30 industridoktorander som arbetar en del av sin tid på Chalmers. Vi har även lånat ut omkring 15 av våra forskare som arbetar en del av sin tid i industrin.

Dra nytta av våra stora nätverk 

En stor del av vår forskning har en stark internationell uppkoppling och många projekt sker i direkt samverkan med grupper vid universitet i utlandet. Många av institutionens forskningsprojekt bedrivs i samverkan med andra lärosäten och/eller offentliga samt privata aktörer. Nätverk som du som samverkanspartner kan dra nytta av.

Kontakta gärna någon av våra avdelningschefer eller prefekt Angela Hillemyr för mer information.​​

Sidansvarig Publicerad: må 08 feb 2021.