Organisation

​Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper består av sju avdelningar inom områdena maskinteknik och maritima vetenskaper, som bedriver både forskning och utbildning. Våra avdelningar heter Maritima Studier, Marin teknik, Fordonssäkerhet, Dynamik, Strömningslära, Förbränning och framdrivningssystem​ samt Fordonsteknik och autonoma system.

Vi har även en administrativ avdelning​ som verksamhetsstöd i frågor som rör avdelningsadministration, ekonomi och kommunikation.

Lista på institutionens medarbetare

Utöver det bedrivs även forskning inom våra olika kompetenscentrum.
Läs om våra kompetenscentrum

Sidansvarig Publicerad: fr 22 apr 2022.