Flygplan

Vill minska oljud från flygplan

​Med bättre simuleringar av buller från flygplan kan flygplanstillverkare producera komponenter som ger mindre buller utan att det ger andra negativa konsekvenser.
​Doktoranden Daniel Lindblad har arbetat med att beräkna buller från flygplansmotorer med hjälp av datorsimuleringar. De är oftast billigare att genomföra än fysiska tester, vilket gör att de som tillverkar komponenter har råd att testa flera olika varianter av varje komponent innan de går vidare och testar de bästa alternativen i verkligheten. För att urvalsprocessen ska bli så bra som möjligt krävs dock att simuleringarna är pålitliga. 

– I mitt doktorandprojekt har jag arbetat med att utvärdera och förbättra befintliga modeller, vilket även bidrar till ökad förståelse för de metoder som används idag, säger Daniel Lindblad. 

Flera områden för förbättringar av simuleringar av flygbuller

Daniels forskning har visat att dagens metoder redan är mycket väl utvecklade, vilket understryker kompetensen som finns inom flygindustrin och flygforskningen idag. Det finns dock flera områden där förbättringar kan göras och Daniel Lindblad är glad över att han kunnat bidra till detta. 

– Jag har främst bidragit med ökad förståelse kring för- och nackdelar med olika metoder för att simulera buller från flygplan. Jag har även föreslagit förbättringar till flera metoder, vilket förhoppningsvis gör att framtidens simuleringar blir bättre, säger Daniel Lindblad.

Genom att samverka med University of Cincinnati och German Aerospace Center (DLR), som båda har starka band till industrin hoppas han att resultaten även kommer till användning i praktiken. 

Daniel Lindblad försvarar sin avhandling Numerical Methods for Aeroacoustic Analysis of Turbomachines​ den 25 september klockan 14.00.

Sidansvarig Publicerad: fr 18 sep 2020.