bild på krockdocka

Verklighetstrogen axelled räddar liv

​​Trots att standardiserade krocktester har gjort bilresor betydligt säkrare under de senaste 30 åren har de inte varit heltäckande – framför allt inte för kollisioner som sker snett framifrån. Därför har forskare från Chalmers utvecklat en krockdocka som nu sätter en ny, livräddande, standard för säkerhet i personbilar.
​Att ha oturen att vara med om en bilolycka i en ny och modern bil är betydligt säkrare jämfört med för 30 år sedan. Den främsta drivkraften till ökad säkerhet har varit så kallade New Car Assessment Programs (NCAP) som satt en ny standard för krocksäkerhet i hela världen. När testerna lanserades i början på 1990-talet fick de mycket uppmärksamhet i media vilket gjorde att fler och fler biltillverkare investerade mycket pengar i säkerheten. Att prestera bra i testerna blev, och fortsätter vara, ett av de viktigaste marknadsföringsargumenten för biltillverkare. 

Under en tid förbättrades krocksäkerheten främst för de typer av kollisioner som fanns representerade i de officiella krocktesterna, och speciellt hos bilmärken som tidigare haft låg ambitionsnivå i sitt säkerhetsarbete. Skaderisken var dock for​tfarande hög i olyckor där kroppen kastades framåt i snedställda lägen, som exempelvis i frontalkrockar med sned kraftriktning. 

– Vi ville bidra till en ny teststandard för sneda kollisioner. Den docka som användes tidigare visade sig vara för styv och gav inte en rättvis representation av hur en verklig människa reagerar på en krock som kastar kroppen snett framåt, säger Mats Svensson, professor vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper. 

Viktigt forskningsverktyg

För att ta reda på hur en människa rör sig och påverkas av säkerhetsbältet vid en kollision sammanställde forskare från Chalmers resultat från tidigare studier och kompletterade det med egna rörlighetstester av axelpartiet hos försökspersoner. På så sätt kunde forskarna se hur en mänsklig axel faktiskt rör sig och jämföra det med standarddockan som användes vid krocktester. Då blev det klart att den största bristen hos krockdockan var olikheten med den mänskliga axelledens större och mer komplexa rörelseomfång. 

Med stöd av Volvo Personvagnar och Autoliv utvecklade Chalmersforskarna en konstgjord axelled till krockdockan som bättre kunde efterlikna den mänskliga axelns rörlighet i interaktion med trepunktsbältet i sneda kollisioner. Dockans utformning är en nyckelfaktor i utvecklingen och utvärderingen av nya säkerhetsbälten och krockkuddar.

– Den nya typen av axelled blev ett viktigt forskningsverktyg för oss på Volvo Personvagnar som gör det möjligt för oss att få en bättre förståelse av människokroppens rörelse och bilens skyddsfunktion vid kollisioner med sneda framåtriktade rörelser. Vår olycksuppföljning visar att snedgående kollisioner är vanliga i trafiken och har betydelse för skadeutfallet, säger Lotta Jakobsson, Senior Technical Leader Safety på Volvo Personvagnar och adjungerad professor vid mekanik och maritima vetenskaper. 

NCAP nästa steg

Chalmers har deltagit i vidare utveckling av axelleden och den nya krockdockan som lett till att både Euro NCAP och US NCAP nu har som ambition att använda den nya dockan i kommande standardiserade kollisionstester av nya bilar. Johan Davidsson är docent vid institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper har varit Chalmers talesperson i de internationella fora som utvärderat och rekommenderat den nya mer avancerade krockdockan med den nya axeln. 

– Det är nu möjligt att finjustera och utvärdera krockkuddar och säkerhetsbälten som använder sig av den senaste sensortekniken för att skräddarsy skyddet i realtid vid en kollision. Vi är övertygade om att vi har bidragit till en betydande framtida minskning av skador och dödsfall vid bilkollisioner, säger Johan Davidsson.

Bild med information om IVA forskningsprojekt.

Text: Anders Ryttarson Törneholm​

Publicerad: on 06 maj 2020.