Flygplan sett genom ett flygplansfönster

Ska hjälpa Luftfartsverket minska flygets miljöpåverkan

​Under ett år kommer Chalmersforskaren Olivier Petit vara utlånad till Luftfartsverket. Där ska han analysera hur flygplan flyger idag. En förändring i hur de flyger kan nämligen spara både pengar och bränsle och därmed bidra till minskad miljöpåverkan.
​Olivier Petit är forskare inom strömningslära på institutionen för mekanik och maritima vetenskaper. Hans forskningsområde sedan fem år tillbaka är utveckling av framtida flygmotorer. Men det finns mer att göra än att förbättra själva flygplansmotorn. Det är också viktigt att analysera hur flygplanen flyger menar han. 

Det finns idag mycket pågående forskning som handlar om hur flygplan flyger in och ut från flygplatser berättar Olivier Petit. Ett exempel är smartare start- och landningsprocedurer, så kallade ”gröna inflygningar”. Ett annat är den så kallade kurvade inflygningen som innebär att flygplanen kan landa på en kortare sträcka. Det skulle kunna ge en rad fördelar som att flygmotorn används effektivare och minskning av både buller och miljöpåverkan. På Luftfartsverket kommer Olivier Petit arbeta som prestandaspecialist. 

– Det finns jättemycket man kan göra om man bara optimerar hur man flyger idag. Jag kommer att analysera radardata som flygplanen skickar till luftfartsverket. Målet är att förbättra flygtrafiken ur ett logistiskt perspektiv och därigenom minska miljöpåverkan, säger Olivier Petit. 

Om det redan idag finns forskning som visar på bättre in- och utflygningar, landningsprocedurer med mera, varför genomförs inte förändringarna? 
Olivier Petit menar att en rad aktörer måste samverka. Den största utmaningen är att övertala samtliga parter inom flygindustri att det är viktigt att kolla på hur man flyger idag ur ett miljöperspektiv. 

– Luftfartsverket, flygbolag, flygplanstillverkare, flygplatser med mera måste samverka och komma överens. Ibland finns det en ovilja att göra förändringar innan man är helt säker på att det verkligen fungerar. Därför är mer forskning viktigt, säger Olivier Petit. 

Samverkan mellan Chalmers och Luftfartsverket innebär stora fördelar för båda parter. För Chalmers innebär samarbetet med luftfartsverket fler industrikontakter inom flygledning. Ett värdefullt nätverk som kan användas för framtida forskningsprojekt som i sin tur kan vara till gagn för Luftfartsverket som får en närmare relation med forskningsvärlden. 

– Det känns oerhört kul och spännande att börja arbeta vid luftfartsverket. Det kommer att ge mig en mer tillämpad syn på flygindustrin och jag kommer att som prestandaspecialist kunna bidra med pedagogisk bredd som är mycket relevant för att kunna presentera dataanalys på ett bra sätt, säger Olivier Petit.
Mer information

Publicerad: on 28 nov 2018.