bild på  hans hederström och simulator

Simulatorexpert blir professor på Chalmers

Hans Hederström har installerats som professor of the practice på avdelningen för maritima studier. Under de senaste åren har Hans byggt upp och utvecklat världens största fartygssimulatorcenter i Holland och han anses vara en av världens främsta experter i att använda simulering för maritim utbildning.​

Det blåser en hård kuling från nordväst. Fartygstrafiken är intensiv, sikten är dålig och det råder febril aktivitet på det stora containerfartygets brygga. Ett mindre fiskefartyg dyker plötsligt upp ur diset, farligt nära fartygets för och det är risk för kollision. Plötsligt tänds lamporna och simuleringen avbryts. Studenterna som stått vid bryggsimulatorn får några tips för nästa körning på den konstgjorda oceanen som finns på fast mark på Lindholmen.

Innan sjöbefäl är redo för arbetslivet till sjöss behöver de träna på att framföra fartyg i olika typer av förhållanden. Därför används fartygssimulatorer som kan efterlikna olika scenarier till sjöss och i hamn. Där är det möjligt att göra en fullständig simulering av många operationer som utförs på ett riktigt fartyg. Manövrering sker i olika väder och miljöer, inklusive i områden med begränsat utrymme. Dessutom är det möjligt att simulera olika fartygstyper såsom bogserbåtar, höghastighetsfartyg och alla typer av handelsfartyg.

Hans Hederström är en av de mest välrenommerade experterna inom maritim simulering och har de senaste tio åren jobbat med att bygga upp världens största simulatorcenter som varje år utbildar över 7000 kursdeltagare. Nu ska han bli professor of the practice på Chalmers.

– För att hantera säkerheten ombord på ett förebyggande sätt behövdes ett paradigmskifte i hur vi utbildar sjöbefäl – från allmängiltiga kurser till mer skräddarsydda program som fokuserar på funktionsbaserade lösningar, säger Hans Hederström.

Samarbete för kryssningsindustrin

Hans Hederström ska bland annat ska fungera som ett strategiskt och operativt bollplank för avdelningens forskare och lärare samt undervisa sjökaptensstudenterna i specifika ämnen kopplade till kryssningsindustrin. Det övergripande målet för Chalmers är att med hans hjälp förbättra befälsutbildningen för framtida kryssningsbefäl och ytterligare stärka den forskning mot en hållbar sjöfart som bedrivs idag.

– På Lindholmen i Göteborg finns Sveriges största simulatorcentrum för sjöbefälsutbildning. Hans kommer vara en enorm tillgång för den fortsatta utvecklingen av vårt arbete och samtidigt kvalitetssäkrar vi utbildningen ytterligare, säger Angela Hillemyr, prefekt på institutionen för mekanik och maritima vetenskaper.

Tidigare jobbade Hans Hederström vid Csmart Academy* där han var ledande i arbetet för att bygga upp världens största simulatorcentrum. Bill Truelove är VD på Csmart Academy, som finansierar Hans Hederströms anställning på Chalmers, och har jobbat nära Hans under tio års tid:

– Vi är mycket stolta över att samarbeta med Chalmers och att få möjligheten att tillföra mervärde till studenternas inlärningsupplevelser samtidigt som vi delar bästa praxis från kryssningsbranschen. Hans Hederström har bidragit till skapandet av Csmart Academy och är en global ledare inom professionell maritim träning. Partnerskapet mellan Carnival Corporation och Chalmers kommer att stärka vår relation och stöder det ömsesidiga åtagandet att förbättra sjösäkerheten, säger Bill Truelove, VD på Csmart Academy.


*Center for Simulator Maritime Training Academy är världens största fartygssimulatorcenter och ägs av Carnival Corporation, världens största kryssningskoncern med en flotta på 102 skepp.

Läs också:


​Text: Anders Ryttarson Törneholm

Sidansvarig Publicerad: on 04 dec 2019.