VR MarISOT NY 750x340
​Från vänster till höger: Reto Weber, Niels Berthelsen, Mats Gruvefeldt, Simon Fredrin, Axel Meuller (med VR glasögon), Hilda Ljunggren och Juha Saarinen (MariSOT)​​
​​Foto: Scott MacKinnon och Henrik Sandsjö 

Så kan VR göra sjöfartstrafiken säkrare

​– VR-teknologin är ett engagerande verktyg som på ett verklighetstroget sätt kan användas i sjöfartsutbildningar för att höja kompetensen och säkerheten ombord, utan risker för vare sig människor eller miljön, säger Scott MacKinnon, professor vid maritima studier på Chalmers, när lärosätet nu är i färd med att inkorporera just VR-teknik i läroplanen för sina sjöfartsstudenter. Som ett första steg hjälper studenterna nu till att bygga en enorm databas inom ramarna för ett internationellt datainsamlingsprojekt. Syftet? Att skapa en branschspecifik VR-teknologi som på ett banbrytande sätt kan optimera säkerheten och effektiviteten inom sjöfart. 
På institutionen för mekanik och maritima studier på Chalmers finns ett av Sveriges mest omfattande simulatorcentrum för forskning och utbildning inom sjöfart. I verklighetstrogen bryggmiljö och projicerade havsvyer tränas här blivande sjökaptener i att navigera fartyg till havs på ett effektivt och säkert sätt. Men snart väntas utbildningen - som en av de första någonsin inom sitt område - bli än mer virtuell. Nyligen ingick nämligen enheten för maritima studier ett samarbete med MarISOT, ”Maritime Immersive Safe Ocean”​, ett finskt projekt som med hjälp av AI och maskininlärning utvecklar VR- och AR-lösningar riktade mot sjöfarten. 

– Genom att använda VR-teknologi i sjöfartsutbildningar kan studenterna tränas i att hantera utmanande situationer som kan uppstå ute till havs – om fartyget till exempel skulle hamna i tung trafik, eller om det skulle uppstå motorfel, eller om det kanske sker en cyberattack mot fartyget. Då kan vi med den här teknologin i utbildningen öka säkerheten och se till att den här typen av utmaningar inte leder till olyckor. Dessutom skapar det också möjligheter för oss att kunna testa ny navigeringsteknik innan den tas i bruk i riktig fartygstrafik, säger Scott MacKinnon, professor vid maritima studier på Chalmers. 

Unik datainsamling med VR och simulator 

Som en del av MarISOT-samarbetet hjälper nu Chalmers sjöfartsstudenter till att samla in data som kan användas för att förbättra maskininlärningsalgoritmer och därmed kunna göra VR-teknologierna bättre för undervisning och forskning inom just sjöfart. 
Datainsamlingen består av så kallad syntetisk data som hämtats från en VR-simulator utvecklad i MarISOT-projektet och utlånad till enheten för maritima studier. I verklighetstrogen brygg- och havsmiljö - och iförda VR-glasögon - får studenterna uppleva virtuella scenarier som kan uppstå på sjön. 

– Själva huvudscenariot bestod i att navigera sitt fartyg enligt en given rutt på öppet hav och undvika andra fartyg. En ganska vanlig dag till sjöss, med andra ord, förklarar Reto Weber, tekniklektor vid maritima studier på Chalmers. 

Deltagarnas reaktioner och agerande blir till värdefull data som samlas in och bidrar till att träna algoritmer för att utveckla VR- och AR-program som kan utbilda sjöfartsstudenter framöver - och därigenom också höja kompetensen och säkerheten ombord.

– VR-glasögonen användes inte bara för att visualisera ett givet scenario utan vi kunde också med hjälp av så kallad ”eye-tracking” få data på var testpersonerna tittade, hur länge, och vilka funktioner som användes i utrustningen – radar, telegraf, styrning och så vidare. Dessutom tror forskarna i MarISOT att man också kommer kunna  mäta ändringar i storleken på testpersonens pupiller i givna scenarier, vilket kan indikera om personen i fråga blir stressad eller inte, säger Reto Weber. 

​VR-präglad pedagogik för framtidens sjökaptener 

Som en del av projektet har seniora sjöfartsstudenter också fått agera instruktörer och på så vis fått träna mer juniora studenter att manövrera fartyg från simulatorbryggan i de VR-baserade övningarna. Arbetssättet har kommit att kallas Student Based Simulator Training (SBST) och syftar till att inte bara låta VR-teknologin genomsyra pedagogiken såväl som den tekniska kompetensen utan även ge dem färdigheter inom kommunikation, ledarskap, problemlösning, organisation och kreativitet i en alltmer digitaliserad och AI-baserad sjöfart.  

Samtidigt som VR och AR är teknologier som sedan tidigare har integrerats i många andra branscher – såsom inom flygindustrin, energibranschen osv – ses det här som ett av världens första projekt i sitt slag inom just det maritima utbildnings- och forskningsområdet. 

– Med enorma mängder data kan vi förbättra maskininlärningsalgoritmerna betydligt och därmed göra VR-teknologin bättre och mer mogen för undervisning och forskning inom sjöfart, säger Scott.

För mer information, kontakta Scott MacKinnon: scottm@chalmers.se 031-7721465 eller
Reto Weber: reto.weber@chalmers.se 031-7723884
Läs mer om projektet MarISOT här

Text: Lovisa Håkansson

Sidansvarig Publicerad: ti 16 aug 2022.