Avtalsskrivande

Partnerskapsavtal skapar nya möjligheter för CEVT och M2

​Chalmers och fordonsutvecklaren CEVT har enats om ett tioårigt strategiskt partnerskapsavtal. Målet är att säkerställa långsiktig tillgång på såväl välutbildade ingenjörer som effektiv forskning. En av de drivande i att få till ett avtal är Ingemar Johansson från CEVT, professor of the practice på avdelningen fordonsteknik och autonoma system på institutionen för mekanik och maritima vetenskaper (M2).
​Ingemar Johansson har hittills arbetat 38 år inom fordonsindustrin och hans tekniska specialkompetens ligger inom chassiteknik och utvecklingen av hjulupphängningar. Han har arbetat i flera komplettbilsprojekt, vilket gett honom bred kunskap och erfarenhet inom flera teknikområden inom fordonsutveckling samt projektledning. Ingemar Johansson

Han berättar att samarbetsavtalet mellan CEVT och Chalmers täcker många teknikområden på Chalmers. Han lyfter särskilt fram den forskning och utbildning som bedrivs på avdelningen fordonsteknik och autonoma system. Det i kombination med kompetens på M2 inom drivlinor skapar möjligheter för forskning, examensarbeten samt rekrytering för CEVT menar Ingemar Johansson. 

- För CEVT som ungt företag är det viktigt att etablera kontakter och relationer med Chalmers för att på det sättet höja den tekniska nivån inom det tekniska utvecklingsarbetet på CEVT. CEVT håller på att utvecklas till ett innovationsföretag och behöver basera det på forskning och få tillgång till välutbildade ingenjörer, säger Ingemar Johansson 

För Chalmers kommer det att skapas fler möjligheter till forskning inom teknikområden för fordonsutveckling. CEVT kommer också ställa positiva krav på Chalmers utbildning. Samarbetet är redan igång och många bra kontakter har etablerats. Chalmers har bidragit i utvecklingen av drivlinor och CEVT har delat med sig av industriellt kunnande till Chalmers. 

Ett exempel på samarbete är ett nystartat industridoktorandprojekt som handlar om högfartsstabilitet. Projektet täcker två teknikområden: fordonsaerodynamik och fordonsdynamik. 

- Det ska ge djupare kunskap om hur dessa teknikområden påverkar högfartsstabilitet samt utifrån det ta fram riktlinjer för utvecklingsprocessen med avseende på högfartsstabilitet, säger Ingemar Johansson.

Sidansvarig Publicerad: fr 21 sep 2018.