ron och lastbil 750x340
​Ron Schindler har analyserat data från lastbilskrockar i hela Europa för att skapa ett unikt ramverk för att öka trafiksäkerheten för lastbilar. ​​​​​​
​Bi​ld: Ron Schindler 

Nytt verktyg kan ge färre dödliga lastbilsolyckor

Varje år är tunga lastbilar inblandade i över 40 000 trafikolyckor i Europa. Jämfört med andra krockar är det tre gånger så vanligt att lastbilsolyckorna slutar med dödlig utgång. 
– Om vi vill uppnå nollvisionen – inga fler dödsfall i trafiken – måste vi ta itu med överrepresentationen av tunga lastbilar i dödsolyckor, säger Ron Schindler, som disputerat inom trafiksäkerhetsanalys och olycksprevention på Chalmers. Genom att analysera data från lastbilskrockar i hela Europa har han och kollegorna utvecklat ett ramverk för att ta fram bättre säkerhetssystem för lastbilar.
Varje år inträffar fler än 1,1 miljoner olyckor på vägar i Europa. Av dessa får 23 000 en dödlig utgång. Och trots att tunga lastbilar endast är inblandade i cirka fyra procent av dessa olyckor är deras andel av olyckor med dödlig utgång tre gånger högre jämfört med andra fordon. Med sin avhandling "A holistic safety benefit assessment framework for heavy goods vehicles" visar Ron Schindler hur trafiksäkerheten för tunga lastbilar på vägarna kan öka. Han presenterar ett nytt verktyg som tillverkare och systemutvecklare kan använda för att utvärdera hur nydesignade säkerhetssystem kan fungera i verklig lastbilstrafik.

– Mycket forskning har hittills fokuserat på personbilar, men de skiljer sig stort från tunga lastbilar. Själva fordonsdesignen ser helt annorlunda ut och förarna kör under väldigt olika omständigheter. Så vi kunde inte använda det arbete och den forskning som har gjorts på bilförare, utan vi behövde arbeta med data från tunga lastbilar, säger Ron Schindler, vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper på Chalmers. 

Studerade förarnas beteenden

För att forskare ska kunna utvärdera säkerhetssystem används virtuella simuleringar som utgår från förarbeteendemodeller. Ron Schindler och hans kollegor kunde se hur lastbilsförarnas beteenden förändrades avsevärt i situationer då så kallade utsatta trafikanter – fotgängare och cyklister – var närvarande. Forskargruppen kunde identifiera skillnader både i lastbilsförarnas rörelsemönster såväl som i blickbeteenden när en sårbar trafikant var i närheten. Kunskapen kan användas både i utformandet av ramverket som utvärderar säkerhetssystem, och bidra till att förbättra säkerhetssystem för lastbilstrafik framöver.  

– Om vi kan identifiera förarens beteendeförändring när en cyklist är närvarande, kan vi undertrycka en varning för att inte "störa" föraren. Om en cyklist i stället är närvarande men föraren beter sig på ett sätt som man normalt sett gör när ingen cyklist är närvarande, skulle en varning kunna utlösas eftersom det är rimligt att tro att föraren inte har lagt märke till cyklisten och det finns en överhängande fara för en konflikt eller kollision, säger Ron Schindler. 

Unikt verktyg genom analys av europeiska lastbilskrockar 

På senare år har alltmer fokus kommit att hamna på utvecklingen av aktiva säkerhetssystem, det vill säga system som drar igång redan innan olyckan är ett faktum, som exempelvis automatiska bromssystem. Innan nya säkerhetssystem kommer ut på marknaden är det viktigt att de utvärderas på ett effektivt sätt så att de system som fungerar bäst också blir de som används ute i trafiken. Fram tills nu har en stor del av forskningen inom trafiksäkerhet fokuserat på personbilar samtidigt som effektiva sätt att utvärdera säkerhetssystem för lastbilar har saknats.  
För att kunna skapa ett effektivt ramverk har Ron och hans forskarkollegor därför bland annat analyserat data från lastbilskrockar från hela Europa. 

- Vi behövde samla in data om typiska krockmönster som involverade tunga lastbilar från olika europeiska krockdatabaser. Vi har även samlat in och analyserat detaljerad förarbeteendedata från ett testbanaexperiment och utvecklat en ny metod för att skapa syntetiska populationer av förare, förklarar Ron. 

Resultatet är ett unikt ramverk som syftar till att ge tillverkare och systemutvecklare ett verktyg som de kan använda sig av för att förstå hur väl ett nydesignat säkerhetssystem skulle fungera i verklig lastbilstrafik. 


För mer information, kontakta: 
Ron Schindler, doktor/forskare inom trafiksäkerhetsanalys och olycksprevention vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers tekniska högskola​
031 772 15 36 
ron.schindler@chalmers.se

Text: Lovisa Håkansson

Sidansvarig Publicerad: ti 05 jul 2022.