Emissions 2022 750x340
​Bild​: Mats Millner 

Ny sommarkurs med fokus på utsläpp från transporter

​Utsläpp från trafiken orsakar idag stor skada för både miljön och människors hälsa. Med Chalmers nya sommarkurs ”Luftföroreningar från transporter” är förhoppningen att rusta samhället – studenter, ingenjörer och politiker – med bättre kunskaper i hur man bygger ett hållbart transportsystem för framtiden. 
Transportsystemet är idag helt grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Samtidigt är det nödvändigt att minimera de skadliga effekter som transportsystemet har på miljön och människors hälsa. För att kunna möjliggöra ett hållbart transportsystem krävs en bred förståelse för transporter och dess utsläpp. Därför sjösätter Chalmers i år en ny sommarkurs som ger en introduktion till transportteknik idag och utsläppens olika effekter. 

– Den här kursen handlar om luftföroreningar som enbart i Sverige orsakar nära 8000 förtida dödsfall – varje år! Som en halv pandemi, fast hela tiden och jämt! Trots att kunskapen finns så görs det alldeles för lite inom detta område. Vad vi kan göra är att utbilda så många som möjligt i grunderna i luftföroreningar från transporter. Det är ett väldigt brett område, men mycket intressant, säger Jonas Sjöblom, koordinator för kursen. 

​Ett tvärdisciplinärt grepp på samhällsproblem 

”Luftföroreningar från transporter”, som nu för första gången ges under sommaren, är tvärdisciplinär och följer den så kallade Tracks-metoden vilket ger deltagarna möjlighet att får ny kunskap genom att ta sig an verkliga och samhällsviktiga problem tillsammans med projektbaserat arbetssätt. Kursen är helt fristående och inte kopplad till en programutbildning, vilket öppnar upp för fler samhällsgrupper att söka.  

– Samhället transformeras i rasande fart och här behöver vi se till att hålla kursinnehållet aktuellt. Den här kursen möjliggör för ett livslångt lärande och för kompetensutveckling inom flera områden för studenter och doktorander, såväl som för ingenjörer, gymnasielärare och politiker, säger Jonas.  

Relevant för många 

Kursen ges på distans med förinspelade föreläsningar av inte färre än 16 gästföreläsare som under kursens gång kommer att bidra med nya kunskapsperspektiv, de flesta med hemvist på institutionen för mekanik och maritima vetenskaper. Kurskoordinator Jonas Sjöblom, som också är docent i förbränning och framdrivningssystem på samma institution, tror att kursinnehållet kan komma många till gagn, oavsett bakgrund. 

– Som student på grundnivå bör man läsa denna kurs som omvärldsbildande och intresseväckande inför fortsatta studier. Som doktorand bör man läsa denna kurs som en breddning av sin forskning, om den kopplar an till transporter. Som samhällsmedborgare bör man läsa denna kurs för ett livslångt lärande, som kompetensutveckling eller bara för att det är intressant och kul!

”Luftföroreningar från transporter” innehåller fyra block kopplade till luftföroreningar: 
Energi- och transportsystemet
Energibärare (bränslen, batterier)
Energiomvandlare (framför allt förbränningsmotorer) 
Samhällspåverkan
Kursen innehåller även en praktisk laboration samt ett projekt som täcker in alla fyra ämnesblock. 

Anmälan öppnar den 18 februari och sista ordinarie ansökningsdag är 15 mars men ansökan kommer att hållas öppen tills dess att kursen är fulltecknad.  
Mer praktisk information om kursen och dess innehåll, samt hur du ansöker hittar du här​.

Har du frågor om kursen är du välkommen att kontakta kurskoordinator Jonas Sjöblom på jonas.sjoblom@chalmers.se


Text: Lovisa Håkansson

Sidansvarig Publicerad: on 23 feb 2022.