Kristineberg Marine Research and Innovation Centre
Kristineberg Marine Research and Innovation Centre​​​
​Foto: ​Eduardo Infantes Oanes​​

Ny nationell arena för marin forskning och innovation

Genom ett nytt samarbete tar Chalmers tillsammans med fyra andra starka forskningsaktörer det första steget i skapandet av en nationell arena för marin forskning och innovation. Ett avtal har undertecknats för att utveckla en unik forsknings- och innovationsmiljö för hållbar, blå tillväxt under namnet Kristineberg Marine Research and Innovation Centre.​
Kristineberg Marine Research and Innovation Centre ger Chalmers en plattform för experimentell marin verksamhet. Plattformen erbjuder avancerad marin infrastruktur samt testbäddar och demonstrationsmiljöer, något som också efterfrågas allt mer av näringsliv och offentlig sektor. Plattformen kan användas inom många olika forskningsområden, exempelvis för att undersöka sjöfartens miljöpåverkan och materialförändring i marin miljö, vilket är en kärnfråga för marina installationer såsom våg- och vindkraftverk. Metoder för hållbar användning av marin biomassa samt ett hållbart marint vattenbruk, där cirkulära system för odling av fisk, skaldjur och alger är andra exempel på viktiga områden som kan komma att utvecklas inom ramen för det nya centret vid Kristineberg.

– Hållbart nyttjande av haven kommer att vara avgörande för mänsklighetens överlevnad och det finns ett stort behov av teknikutveckling inom en lång rad marina tillämpningsområden där Chalmers forskning skulle kunna göra skillnad, säger Ida-Maja Hassellöv som är docent vid Chalmers inom maritima miljövetenskaper.

För att minska negativ mänsklig påverkan på havsmiljön krävs både kunskap om ekosystemen och samverkan mellan olika aktörer. Kristineberg Marine Research and Innovation Centre ska utvecklas till ett ledande centrum inom forskning och innovation som stödjer entreprenörskap och företagsutveckling.

Vikten av satsningen kommer synliggöras under Chalmers initiativseminarium "Marine Challenges – Blue solutions. Engineering for sustainable use of our oceans” 6-7 november 2018.

Kristinebergs marina forskningsstation i Bohuslän är en av världens äldsta marina stationer för forskning och utbildning och drivs sedan 2008 av Göteborgs universitet. För att utveckla verksamheten och möta framtidens utmaningar har Göteborgs universitet tillsammans med Chalmers tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet och RISE med stöd av Lysekils kommun, gått in för ett skapa ett gemensamt forsknings och innovationscenter.

Kontakt:
Lena Gipperth, Göteborgs universitet, tel. 0768-581227, e-post: lena.gipperth@gu.se
Ida-Maja Hassellöv, Chalmers, tel. 0704-781849, e-post: ida-maja@chalmers.se
Fredrik Gröndahl, KTH, tel. 0706-363150, e-post: fredrik.grondahl@abe.kth.se
Thomas Angervall, RISE, tel. 010-5166674, e-post: thomas.angervall@ri.se
John Munthe, IVL Svenska miljöinstitutet, 010-7886806, e-post: john.munthe@ivl.se
Anne Gunnäs, Lysekils kommun, tel. 0523-613154, e-post: anne.gunnas@lysekil.se


Läs pressmeddelande från Göteborgs universitet​


Publicerad: to 15 mar 2018.