carlos xisto flyg 750x340
​Carlo​s Xisto, koordinator för MINIMAL ​

Ny designfilosofi kan bana väg för grönare flyg

​– Detta kommer att göra det möjligt för oss att väga in effekterna av global uppvärmning redan under de tidiga stadierna av motorutvecklingsarbetet och filtrera bort koncept som kanske annars skulle kunna se attraktiva ut. Om den plockas upp av branschen har den här nya designfilosofin potential att bli en game-changer, säger Carlos Xisto, docent i strömningslära på Chalmers och koordinator för projektet MINIMAL med huvudsyftet att stödja målet om flygklimatneutralitet 2050.
​Enligt Naturvårdsverket står idag flygets klimatpåverkan i Sverige för lika stora utsläpp som hela landets personbilstrafik. För att råda bot på problemet har fokus under senare år legat på att designa så effektiva motorer och flygplan som möjligt för att därigenom minska koldioxidutsläppen. Men nu ska ett nytt internationellt forskningsprojekt lett av Chalmers undersöka hur man med hjälp av design kan minska både koldioxidutsläpp såväl som andra skadliga utsläpp från flygtrafiken - kväveoxider, kondensstrimmor och vattenånga - som på kort sikt kan ha ännu större inverkan på den globala uppvärmningen. Designfilosofin ses som helt ny i branschen och förväntas kunna få en stor inverkan på flygindustrin: 

– Detta kommer att göra det möjligt för oss att väga in effekterna av den globala uppvärmningen redan under de tidiga stadierna av motorutveckling och filtrera bort koncept som annars skulle kunna se attraktiva ut. Om den plockas upp av branschen, har den här nya designfilosofi potential att bli en game changer, säger Carlos Xisto, docent i strömningslära vid Chalmers och koordinator för projektet. 

Projektet kallas MINIMAL och startades upp den 1 september med finansieras av EU och UKRI. MINIMAL sker i ett unikt samarbete mellan universitet och motortillverkare över hela Europa. Med forskare och företag från olika discipliner och industrier syftar projektet till att förena vetenskaper och erfarenheter som tillsammans kan göra flygtrafiken betydligt grönare. 

– I MINIMAL kommer konceptet att designa för minimal klimatpåverkan tas till en högre nivå, genom ett aldrig tidigare skådat samarbete mellan stora europeiska motortillverkare, ledande forskare inom flygplansframdrivning och atmosfärsfysik. En av de viktigaste aspekterna av projektet är att vi kommer att överbrygga kunskap mellan atmosfärisk vetenskap och motordesign för att skapa mer klimatvänlig framdrivningsteknik för flyget, säger Carlos Xisto.  

Med en finansiering från EU och UKRI på sex miljoner euro kommer forskarna nu kunna genomföra avancerade experiment som tillsammans med beräkningstekniska och aero-termisk-mekaniska klimatpåverkansstudier kan testa nya designkoncept. Förhoppningen är att designen sedan kan vidareutvecklas av industrin och föras ut på marknaden så tidigt som 2035 – 2040 och därmed bana väg för en flygtrafik förenlig med de miljömål som fastställts i Parisavtalet. 

– Jag hoppas att MINIMAL är ett av de projekt som kan påverka flygindustrin på kort och medellång sikt. Huvudsyftet med MINIMAL är att undersöka och ta fram experimentella bevis på ett nytt koncept för klimatvänlig framdrivningsteknik som har potential att minska utsläppen av koldioxid och andra miljöskadliga ämnen avsevärt för en hållbar flygframtid, säger Carlos Xisto. 

För mer information, kontakta Carlos Xisto: carlos.xisto@chalmers.se eller 031-7721412

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/minimal-project/ 
Twitter: @minimal_project

Projektinformation:
- MINIMAL
- 6 miljoner euro (ca 62 miljoner SEK) från Europe Horizon 2020 och UKRI under en fyraårsperiod
– MINIMAL-projektet koordineras av Carlos Xisto, docent vid avdelningen för strömningslära vid institutionen för mekanik och maritima studier på Chalmers.
- Resten av teamet inkluderar Cranfield University – Storbritannien, Bauhaus Luftfahrt – Tyskland, Aristotle University of Thessaloniki - Grekland, Technische Universiteit Delft – Nederländerna, GKN Aerospace - Sverige, Rolls Royce PLC – Storbritannien, MTU Aeroengines – Tyskland, ARTTIC Innovation – Tyskland, Reaction Engines – Storbritannien.

Text: Lovisa Håkansson​

Sidansvarig Publicerad: må 12 sep 2022.