bild på översvämmade bilar

Mindre översvämningar i städer med gröna tak

​Mängden regn och extrem nederbörd väntas öka på våra nordliga breddgrader som en följd av klimatförändringar. Det kan få stora konsekvenser i städer som riskerar att översvämmas och få problem med förorenat stormvatten. Men avancerade gröna tak med mikrostrukturdesign kan vara lösningen tror forskare på Chalmers.
– Globala klimattrender indikerar en ökning av såväl extrem som total årlig nederbörd på de norra breddgraderna. Det kommer få stor påverkan på livskvaliteten i tätbefolkade urbana miljöer i Skandinavien. Samtidigt finns det ett stort behov av att minska föroreningarna i stormvatten, säger Dario Maggiolo, forskare vid avdelningen för strömningslära på institutionen för mekanik och maritima vetenskaper.

I ett scenario där mängden regn väntas öka drastiskt, är två målsättningar mycket viktiga för framtida utveckling av städer och urbana miljöer enligt Dario Maggiolo: dels krävs en effektiv hantering av mängden vatten vid regn för att minimera risken för översvämning och dels en optimerad styrning av vattenkvalitet.

Gröna tak med mikrostrukturdesign kan vara nyckeln

Gröna tak kan spela en central roll i att uppnå denna tudelade målsättning genom att reglera nederbördsavrinning och transport av stormvattenburna föroreningar menar Dario Maggiolo:

– Avancerade gröna tak med en optimal mikrostrukturdesign kan vara ett genombrott i hanteringen av både vattenkvantitet och kvalitet i urbana miljöer. I detta projekt kommer vi att kombinera mikroskopiska numeriska beräkningar och experimentell analys för att möjliggöra avancerad design av gröna tak, säger han.

Projektet har fått 3 miljoner kronor från Formas och är ett samarbete mellan institutionerna för mekanik och maritima vetenskaper och arkitektur och samhällsbyggnad.​


Text: Anders Ryttarson Törneholm

Publicerad: on 04 dec 2019.