Delad bild, krockdocka och tåg

Järnvägsforskning och krocksäkerhet på IVA:s 100-lista

​Två forskningsprojekt från institutionen för mekanik och maritima vetenskaper finns med på IVA:s 100-lista 2020. Listan belyser aktuell forskning och underlättar för forskare och företag att hitta varandra för att tillsammans skapa innovation och nya affärsmöjligheter. 
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) släpper årligen en nationell lista med de 100 forskningsprojekt som har störst potential att omsätta forskning till faktisk samhällsnytta och ökad konkurrenskraft för svenskt näringsliv. 2019 fokuserade man på ämnet digitalisering. Årets lista, 2020, synliggör forskning med koppling till hållbarhet och där har två forskningsprojekt från institutionen för mekanik och maritima vetenskaper tagit plats.

Projekten kommer dels från avdelningen för fordonssäkerhet som samarbetat med Volvo Cars för att ta fram en anatomisk axelled till krockdockor. Och dels från avdelningen dynamik och det nationella centret för järnvägsmekanik Charmec som utvecklat virtuella tester för sprickbildning i räls.

– Det är ett fantastiskt kvitto på att den forskning vi bedriver verkligen kommer till nytta för samhället, säger Angela Hillemyr, prefekt och ansvarig för nyttiggörande på institutionen för mekanik och maritima vetenskaper.

Verklighetstrogen axelled räddar liv

Trots att standardiserade krocktester har gjort bilresor betydligt säkrare under de senaste 30 åren har de inte varit heltäckande – framför allt inte för kollisioner som sker snett framifrån. Därför har forskare från Chalmers utvecklat en krockdocka som nu sätter en ny, livräddande, standard för säkerhet i personbilar.

– Vi ville bidra till en ny teststandard för sneda kollisioner. Den docka som användes tidigare visade sig vara för styv i axelpartiet och gav inte en rättvis representation av hur en verklig människa reagerar på en krock som kastar kroppen snett framåt, säger Mats Svensson, professor på avdelningen för fordonssäkerhet vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper.

Läs hela artikeln: Verklighetstrogen axelled räddar liv​

Prognoser för sprickbildning ökar järnvägens driftsäkerhet

Sprickbildning i räls och hjul är en av de största underhållskostnaderna för järnvägstrafiken. Det är också orsaken till många förseningar och stopp som kan leda till stora kostnader för både tågbolag och banförvaltare. Men genom metoder, utvecklade på Chalmers, som förutsäger sprickbildning i räls och hjul, är tågtrafiken nu mer driftsäker och miljövänlig än tidigare. 

Anders Ekberg är professor på avdelningen för dynamik vid Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper samt föreståndare för Charmec: 

– Allt mer järnvägstrafik går på samma nätverk vilket leder till mindre fönster för underhåll. Men genom att kunna förutsäga sprickbildning minskar risken för driftstörningar, oplanerat underhåll och miljöpåverkan. Då kan även kostnaderna hållas nere. Och det är en nödvändighet för en fungerade och effektiv järnväg, säger han.

Läs hela artikeln: Prognoser för sprickbildning ökar järnvägens driftsäkerhet​


Text: Anders Ryttarson Törneholm

Sidansvarig Publicerad: ti 08 sep 2020.