Hans Lindell
Foto: Lotta Hammar, Swerea IVF​

Han vill stoppa farliga vibrationer

​Industridoktoranden Hans Lindell från Swerea IVF har arbetat med att minska och undersöka hur vibrationer påverkar människan i nästan 30 år. Nyligen blev han vald till ordförande i en internationell standardiseringskommitté som arbetar med vibrationer. Där vill han försöka påverka standarden så att farliga vibrationer kan stoppas.​
Vibrationsskador är den vanligaste arbetssjukdomen i Sverige. Varje dag arbetar 400 000 människor mer än två timmar om dagen med vibrerande maskiner. Detta ger upphov till ett stort antal kroniska skador på nerver, kärl, muskler och skelett. Men så behöver det inte vara. 

 - Maskiner behöver inte vibrera och skada människor! Det finns ingen naturlag som säger det, säger Hans Lindell som har visat att det går att ta fram maskiner med betydligt lägre vibrationer.
Med hjälp av forskningsresultat har man kunnat bygga om befintliga maskiner som till exempel mejselhammare och mutterdragare för att visa att det är möjligt att kraftigt sänka vibrationsnivåerna. Två typer av vibrationer som man försöker motverka är roterande och translaterande som är fram och återgående. En av teknikerna som används kallas ATVA (Auto Tuning Vibration Absorber) och bygger på att vibrationerna minskas med hjälp av motkrafter till det som orsakar vibrationerna. Prototyper provas för tillfället i fält med goda resultat. Nyligen blev projektet dessutom beviljat ytterligare pengar från Vinnova för att skala upp projektet och införa prototyper i vibrationsfria, industriella demonstrationsmiljöer i full produktion. 

Hans Lindells långa erfarenhet inom området tror han var anledningen till att han blev vald som ordförande i den internationella standardiseringskommittén som har beteckningen ISO/TC108/SC4/WG3. En av de standarder som ligger under gruppens ansvar är ISO 5349 som säger hur man skall mäta och bedöma riskerna av vibrationerna på handhållna verktyg. Hans Lindell tycker att det känns både nervöst men samtidigt väldigt roligt att få ordförandeskapet.

 - Det finns ett stort behov av en justering av dagens standard så att den även tar hänsyn till maskiner med slag och stötar som ger högfrekventa vibrationer som misstänks stå för en stor del av skadorna. Som ordförande får man möjlighet att på ett helt annat sätt vara drivande så att det verkligen sker en förändring, säger Hans Lindell.

Mycket är redan på väg att hända tack vare Hans Lindells forskning. Maskiner där de högfrekventa vibrationerna är åtgärdade kommer ut på marknaden inom ett år. Vad gäller ATVA-tekniken dröjer det antagligen några år men framtidens användare kommer få färre skador, maskintillverkarna får en möjlighet att öka sin konkurrenskraft och samhället i stort tjänar på minskade kostnader för sjukdom. Det finns dock mycket mer att upptäcka inom vibrationsområdet. ATVA-tekniken är tillämpbar på betydligt fler användningsområden än handhållna maskiner. Det finns mycket som vibrerar där vibrationerna behöver minskas.

 - Det som är så roligt är att ju djupare man dyker ner i ett problem desto mer obesvarade frågor hittar man, säger Hans Lindell

Publicerad: to 20 sep 2018.