​Håkan Richardson​

Håkan Richardson mottagare av Karin Markides pris för Årets innovationsutmärkelse

I samband med att Karin Markides avslutade sin tid som rektor och VD för Chalmers inrättade styrelserna för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och Chalmers tekniska högskola AB ett pris i Karin Markides namn. År 2016 går det till Håkan Richardson, en tjugotreårig, biltokig smålänning som sett till att Chalmers studenter har tillgång till en mycket avancerad fordonssimulator i klass med vad bilindustrin använder. Något som har krävt mycket tid och en del uppoffringar.

​Det går inte att ta miste på Håkan Richardsons engagemang för den nystartade föreningen Caster. Föreningen förvaltar fordonssimulatorn och tillgängliggör den för studenter, forskare och näringsliv. Han berättar entusiastiskt om olika funktioner och vad den möjliggör för Chalmers. Han är mycket glad för uppmärksamheten som årets innovationsutmärkelse innebär men mest för föreningens skull.

 

- Det är oerhört kul att organisationen kring fordonssimulatorn har växt och att vi har lyckats attrahera duktiga och drivna studenter hit som gör väldigt stora framsteg i sin förståelse för fordonsutveckling. Förhoppningsvis kan utmärkelsen locka fler studenter till föreningen, säger Håkan Richardson.

 

Bilintresset säger han är inprogrammerat i hans DNA. På högstadiet meckade han med bilar, mopeder och A-traktorer eller egentligen allt som kunde plockas isär till molekyler som han själv uttrycker det. På gymnasiet gick intresset över till elektronik, datorer och mjukvara. I fordonssimulatorn förenas hans två intressen men det som verkligen driver Håkan Richardson är hans intresse för ledarskap och att få se människor växa och utvecklas.

 

- Jag tycker det är väldigt intressant med teknik annars hade jag inte varit här på Chalmers men jag tycker ofta att det är mer intressant att utveckla människor än att utveckla teknik. Framförallt att få möjlighet att jobba med duktiga studenter och lyfta deras goda ambitioner och potential till en högre nivå och vara en del av det, säger Håkan Richardson.

Arbetet med fordonssimulatorn startade med ett kandidatarbete

Håkan Richardson vid fordonssimulatorI juni 2014 vann han tillsammans med fyra andra Chalmersstudenter pris för bästa kandidatarbete på en 
CDIO-konferens i Barcelona. I kandidatarbetet hade de tagit fram en fordonssimulator om än inte lika avancerad. Det ledde till ett sommarjobb på Chalmers där han fick i uppdrag att klura ut hur man skulle kunna förbättra fordonsutbildningarna på Chalmers. Det ledde till idén om fordonssimulatorn som nu tack vare Håkan Richardssns stora engagemang och Chalmers kvalitetsmedel är på plats. Han har även sett till att det finns en effektiv organisation kring fordonssimulatorn för att den ska nyttjas på bästa sätt och det har tagit mycket kraft och tid. Håkan Richardsson läser masterprogrammet Automotive Engineering men för att hinna med arbetet med fordonssimulatorn har han valt att studera på halvtid.

 

- Det var inget självklart val men det var ett nödvändigt val för att kunna göra de saker jag tror att jag kan hjälpa Chalmers med. Jag vill inte göra något halvdant. Ska jag göra något så vill jag göra det riktigt bra, säger Håkan Richardson.

Fordonssimulatorn fyller en lucka i utbildningen

Ordförandeposten i föreningen och projektledningen gör han ideellt men så arbetar han också för Chalmers med handledning av laborationer, kandidatarbeten och exjobb. Något han är mycket engagerad i. Engagemanget är delvis ett resultat av en frustration menar han och säger att det finns oerhört kompetenta individer som inte riktigt får blomma ut på Chalmers på grund av att det finns ett ramverk kring hur tentamen ska fungera. Han inser att utbildningen måste standardiseras på något sätt men här kan Caster fylla en lucka i utbildningen menar han. Något för de som inte nödvändigtvis sätter femmor på tentorna men har ett driv och som med sin kreativitet kan tänka utanför boxen och skapa nya fordonslösningar.

 

- Jag tror det är viktigt att bygga en teknisk högskola som fångar en bredd av individer och då är det viktigt att möjliggöra projekt och skapa möjligheter till kunskapsinhämtning som inte ryms i det klassiska upplägget med en tentamen. Det är det som Caster gör, säger Håkan Richardson.

 

Efter studierna är siktet inställt på roller där han kan få utlopp för sitt intresse ledarskap. Gärna inom motorsport som är ett stort intresse. Årets innovationsutmärkelse innebär också en liten prissumma på 16 000 kr. Något som Håkan Richardson planerar att lägga på en resa. En resa till Monaco och ett Formel 1-lopp som går där i maj. Eller så går det till att få hans kära bil, en Citroën Xantia att rulla igen. En Citroën Xantia Activa poängterar han, med aktiv hjulupphängning.

Motivering till årets innovationsutmärkelse:
Med sitt nytänkande arbete inom fordonssimulering har vinnaren av Årets innovationspris 2016 lagt grunden till att Chalmers har en unik förmåga och ligger i internationell framkant vad gäller att verifiera simulerade resultat i en ’Driver in the Loop miljö’. Med stort engagemang och genuint intresse har pristagaren byggt den kringliggande organisationen för att tillgängliggöra fordonssimulatorn för såväl studenter, forskare och näringsliv och på så sätt bidragit med stor nytta för såväl Chalmers utbildningsverksamhet som för näringslivets behov av ökad kunskap kring resurssmart utvecklingsarbete.

 

 

 

Läs mer

 

Maskinprogrammet får en fordonssimulator

 

Fordonssimulatorn

 

Chalmerister vann pris för bästa kandidatarbete på CDIO-konferens

 

Föreningen Caster

 

 

 

 

 

 


Sidansvarig Publicerad: on 14 nov 2018.