Gröna tåget – framtidens tåg för resenären

​I projektet Gröna tåget, finansierat av Trafikverket, arbetade Sinisa Krajnovic och hans forskargrupp i nära samarbete med bland andra Trafikverket och tågtillverkaren Bombardier för att utveckla ett nytt snabbtåg för nordiska förhållanden.
​- Med nordiska förhållanden får man räkna in saker som kyla, stora temperaturskillnader och att vi måste använda vår befintliga räls. Vi har ingen höghastighetsräls som man har i andra delar av Europa. Vi kan inte bara gå till Frankrike eller Tyskland och köpa ett tåg för det skulle inte passa på svenska järnvägar. Gröna tåget syftade till att utveckla ny teknik anpassat efter våra nordiska förhållanden, säger Sinisa Krajnovic.

Just Sinisa Krajnovic forskargrupp bidrog med datorberäkningar inom aerodynamik i två olika delprojekt. Det ena handlade om att utveckla metodik för att studera inverkan av vindbyar på höghastighetståg. Det andra handlade om att utveckla en optimeringsalgoritm som kan liknas vid ett slags verktyg för att hitta den optimala formen på ett tåg med hänsyn till saker som luftmotstånd, sidovindsstabilitet och buller.

- Tidigare har man ofta använt sig av vindtunnlar med modelltåg för att studera hur ett tågs utformning påverkar aerodynamiken. Det vi gjorde var att lyfta in en designidé i datorn och med hjälp av en numerisk algoritm ändras designen på tågets utformning efter de specifika önskemål vi har om energieffektivitet, komfort och säkerhet. Man stoppar in en ritning, trycker på en knapp och så har man en optimal form på tåget enkelt uttryckt.

De båda projekten var mycket framgångsrika och fört med sig en rad spin-off-effekter.

- När det gäller simuleringar för fordonsaerodynamik är vi världsledande. Vi är bland annat den första forskargruppen utanför Japan som samarbetar med Railway Technical Research Institute i Tokyo där vi skrivit på ett samarbetsavtal för tre år. Där tittar vi just på vindbyeffekter på höghastighetståg. De är väldigt duktiga på experiment i Japan men vi ligger långt före dem när det kommer till simuleringar, säger Sinisa Krajnovic.

Se film om projektet...

Sidansvarig Publicerad: fr 15 sep 2017.