Man i simulator

Europeiska simulatornätverket expanderar till Asien

​På Lindholmen finns Sveriges största simulatorcentrum för utbildning och forskning inom sjöfart. Där genomfördes nyligen ett första test där en lots i Sydkorea fjärrlotsade sjöbefälsstudenter i simulatorn på Lindholmen. Att testet lyckades öppnar nya dörrar för internationellt samarbete.
​Globalt går cirka 90 procent av alla transporter sjövägen. För att det ska fungera behövs utbildad besättning på fartygen. Men innan sjöbefäl är redo för arbetslivet till sjöss behövs träning att framföra fartyg i olika typer av förhållanden. Därför används fartygssimulatorer som kan efterlikna olika scenarier till sjöss och i hamn.

På Chalmers finns Sveriges största simulatorcentrum för utbildning och forskning inom sjöfart. Simulatorerna på Lindholmen är sammankopplade med andra simulatorer runt om i Europa via European Maritime Simulator Network (EMSN). Tack vare det kan flera simulatorer dela på samma digitala arena och simuleringen av trafiksituationerna blir så nära verkligheten som möjligt.

– Det blir betydligt mer verklighetstroget när studenterna kan möta andra fartyg som styrs av andra människor i samma situation än om man möter ett datorstyrt fartyg. Då blir också förståelsen bättre för hur andra tänker och kommunicerar. Och vi som instruktörer får också bättre förutsättningar att se och coacha sättet man jobba tillsammans på en brygga, säger Mats Gruvefeldt, instruktör på Maritima studier vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper.

Nytt test öppnar dörren till internationellt samarbete

Nu har man för första gången kopplat samman EMSN med den asiatiska motsvarigheten Asia Pacific Maritime Simulator Network (APMSN). Det innebär att en lots på plats i Sydkorea kunnat fjärrlotsa studenter i simulatorn på Lindholmen att virtuellt lägga till med ett stort handelsfartyg i Busans hamn i Sydkorea. Handelsfartyget assisterades dessutom av två bogserbåtar vilka också kördes från Chalmers. Fjärrlotsning kan vara en del av framtiden för internationell sjöfart. 

– Att vi lyckades med testet är glädjande. Det krävs mycket avancerad teknik och gott samarbete med alla inblandade. Dessutom öppnar det nya dörrar till ökat internationellt samarbete vilket främjar både utbildning och forskning här på Lindholmen, säger Mats Gruvefeldt.


Fakta: European Maritime Simulator Network (EMSN) samordnas tekniskt av Fraunhofer CML i Tyskland där en server som kopplar samman simulatorer i Europa. Nätverket är till för forskning på hur man kan utveckla och effektivisera sjöfart med bland annat fjärrlotsning. Men nätverket används alltså också för utbildning av både blivande sjöbefäl och fortbildning för de som redan är ute i arbetslivet.


Text: Anders Ryttarson Törneholm


Läs mer: 

The European Maritime Simulator Network

Simulatorcenter på Lindholmen

Sidansvarig Publicerad: ti 10 mar 2020.