bild på älv-snabben 3

Eldrivna passagerarfärjor kan snart bli verklighet på Göta älv

​​För att minska buller, förbättra stadens luftkvalitet och ge Göteborgarna en ännu bättre kollektivtrafik satsar nu ElectriCity på eldrivna passagerarfärjor som på sikt ska gå över Göta älv. Chalmers deltar bland annat i utvecklingen av marina snabbladdningsstationer. Energimyndigheten har finansierat en förstudie på ett år.
​Buller, dålig luft och koldioxidutsläpp är stora utmaningar för kollektivtrafiken i Göteborg. ElectriCity är ett samarbete mellan 15 olika aktörer* inom industri, forskning och samhälle som tillsammans utvecklar, testar och inför nya lösningar för dagens och framtidens hållbara transporter. 

I Göteborg finns sedan tidigare helt eldrivna busslinjer inom ElectriCity. Nu inleds en förstudie för att undersöka hur liknande teknik som idag används för snabbladdning av elektriska bussar också skulle kunna anpassas för laddning av elektriska passagerarfärjor. Projektet pågår under ett år och finansieras delvis av Energimyndigheten. Jonas Ringsberg är professor i marina strukturer och avdelningschef för Marin teknik vid institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper på Chalmers. 

– Vi har ett starkt intresse och engagemang för att bidra med kunskap och forskning inom elektrifiering av fartyg för till exempel kollektivtrafik och lasttransporter. Vår specifika kunskap och forskning inom marin teknik, skeppsteknik och systemteknik är viktiga nycklar som kommer att bli viktiga i utvecklingen av ElectriCitys kollektivtrafiknät på vatten, säger han. 

Samarbete med potential

Forskningen på Chalmers är ett samarbete mellan institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper och institutionen för Elektroteknik samt ABB och Volvo Penta. Utvecklingen av helt elektrifierade fartyg är fortfarande i en inledande fas men potentialen är stor. Om tekniken och transportsättet ska kunna fortsätta att utvecklas behöver ett nätverk av snabbladdningsstationer tas fram. 

Yujing Liu är professor och chef för enheten Elektriska maskiner och kraftelektronik vid institutionen för Elektronik och säger att samarbetsprojektet ska studera tänkbara tekniska lösningar och inriktningen för de första installationerna till havs i ElectriCitys demoarena, samt ta fram ett koncept för framtida användning i större skala. 

– På Chalmers har vi en gedigen bakgrund inom elteknikområdet och tillsammans med våra industripartner är vi redan involverade i utvecklingen av olika laddningstekniker för landbaserade fordon. Nu kommer vi att undersöka möjligheterna att använda ny teknik för automatisk dockning och trådlös överföring av elektricitet till havs, säger Yujing Liu. 

Med tanke på kombinationen av starka elektriska strömmar och saltvatten behöver​ säkerheten för operatörer, passagerare och utrustning ha högsta prioritet .  

– Operationsanalyser för fartyg för alla driftsförhållanden samt fartygsrörelser vid kaj medan snabbladdning sker under exempelvis ombordstigning och avstigning av passagerare måste undersökas i detalj, säger Jonas Ringsberg. 

​*Samarbetspartners inom Electricity: Volvokoncernen, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgs stad, Chalmers tekniska högskola, Energimyndigheten, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Göteborg Energi, Älvstranden Utveckling, Ericsson, Keolis, Akademiska Hus och Chalmersfastigheter.

Läs också:


Text: Anders Ryttarson Törneholm

Publicerad: on 04 dec 2019.