Flygplan

EU satsar 75 miljoner på flygforskning

Chalmers tar plats när EU satsar cirka 75 miljoner på flygforskning inom ramverket Clean sky 2. Forskningsprojektet Ivanhoe, som ska minska buller och utsläpp, koordineras från Chalmers. Samma forskare deltar också i det andra projektet, Sublime, för att utveckla effektiva flygmotorer.​
​Hua-Dong Yao är forskare på avdelningen Strömningslära på institutionen för mekanik och maritima vetenskaper och är den som är utsedd till koordinator för Ivanhoe med en budget på cirka 37 miljoner. Ivanhoe som är en förkortning av Installed advanced nacelle UHBR optimization and evaluation är ett projekt som syftar till att nå EU:s högt satta miljömål för flyget för att minska buller och utsläpp av koldioxid samt kväveoxider. Hua-Dong Yao förklarar att nacelle, på svenska motorgondol, kan beskrivas som motorns hus. Ett sätt att installera motorgondoler är att använda pyloner som håller dem under vingarna. 

– Monteringspositioner och formen på motorgondolen kan påverka framdrivningseffektiviteten och följaktligen bränsleförbrukningen och utsläppen avsevärt. Ivanhoe-projektet syftar till att ta reda på den bästa monteringspositionen och motorgondolformen, säger Hua-Dong Yao. 

Chalmers forskare kommer att bidra med design, optimering och simulering av motorcykler och motorgondoler, förbättrad designmetod, verktyg och anläggningar för utveckling av framtida flygplan inom den europeiska luftfartsindustrin är förväntade resultat. 

Chalmers är också partner i Sublime. Även där kommer forskarna utveckla nya metoder för att utforma effektiva motorer. Hua-Dong Yao är mycket nöjd med att få två EU-projekt accepterade samtidigt, även om det innebär att utmaningarna också kommer att fördubblas. Han känner sig försiktigt optimistisk. 

– Jag hoppas att dessa projekt kan stärka våra kompetenser inom flygteknik och strömningslära med avseende på både grundläggande och tillämpad forskning. Vi kommer också att utöka samarbetet med Rolls Royce, säger Hua-Dong Yao.

Läs mer om flygforskning på Chalmers


Sidansvarig Publicerad: fr 26 apr 2019.