Självkörande fordon

Utreder trafiksäkerhet med automatiserade fordon

​Hur kan vi låta bilen köra själv? Det finns en rad obesvarade frågor kring autonoma fordon. EU satsar därför 43 miljoner på forskning inom området. Chalmers har fått förtroendet att koordinera Marie Curie-projektet. 
​Forskaren som har fått förtroendet heter Jonas Bärgman och arbetar på institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen Fordonssäkerhet. Marie Curie-projektet är döpt till ”Shape it”, Supporting the interaction of Humans and Automated vehicles: Preparing for the Environment of Tomorrow. Det löper under fyra år och ska finansiera 15 doktorander spridda över sex universitet i EU. Projektet ska möjliggöra snabb och tillförlitlig utveckling av säkra och användarcentrerade självkörande fordon i stadsmiljöer. 

– I projektet kommer vi att genomföra forskning med mål att förstå interaktionen mellan människor och automatiserade fordon, hur man bäst utvecklar gränssnittet mellan människan och maskinen och ta reda på hur man kan utvärdera trafiksäkerhetseffekterna av automatiserade fordon, säger Jonas Bärgman. 

För vart och ett av dessa områden finns det två olika aspekter som kommer att beaktas: interaktion mellan människa och automatiserade fordon innanför och utanför det automatiserade fordonet. Förutom koordinering och projektledning kommer Jonas Bärgman och enheten Crash Analysis and Prevention på avdelningen Fordonssäkerhet ansvarar för två doktorander. 

– En av doktoranderna ska fokusera på kvantitativ modellering av interaktionen mellan cyklister och automatiserade fordon. Den andra doktoranden ska fortsätta arbetet med att ta fram metoder för utvärdering av trafiksäkerhetsnyttan med automatiserade fordon genom virtuella simuleringar av olika scenarion. 

Även institutionen för data- och informationsteknik som är en delad mellan Chalmers och Göteborgs universitet kommer vara delaktig i projektet med två doktorander som bland annat ska forska på artificiell intelligens kopplad till självkörande fordon. Det handlar bland annat om att använda metoder inom artificiell intelligens för att få bättre förståelse för interaktionen mellan människor och automatiserade fordon och om att ta fram metoder för att integrera kunskap om förarbeteende i de ramverk som används för att skapa automatiserade fordon baserade på artificiell intelligens. 

Jonas Bärgman tror att de kommer att kunna adressera många av de frågor som det idag inte finns svar på när det gäller automatiserade fordon och hur de kan/bör interagera med människor i stadsmiljö – både ur ett människa-maskin-perspektiv och ett trafiksäkerhetsperspektiv. 

– Min förhoppning är att vi kommer att göra automatiserade fordon väsentligt säkrare, samtidigt som vi förbättrar användbarheten och acceptansen för dem. Parallellt kommer vi att bygga upp kunskap generellt kring mänskligt beteende både inne i och utanför automatiserade bilar.

Läs mer

Sidansvarig Publicerad: sö 09 jun 2019.