Chalmers bilprojekt skapar eftertraktade ingenjörer

​Derek Crabb är motorsportchef och ansvarig för drivlinor på Volvo. Han ser mycket positivt på den utbildning Chalmers bedriver i de olika studentbilprojekt där Chalmers Formula Student är det mest kända.  - Det ger oss en möjlighet att träffa framtidens ingenjörer, en bra bas för att handplocka framtida talanger, säger Derek Crabb.

​Chalmers Formula Student drivs som en kurs. Slutmålet är världens största studentingenjörstävling där studenterna ska presentera och sälja in ett koncept för en liten formelbil. Studenterna får själva, med stöd från lärare, konstruera och bygga en tävlingsbil från grunden. ECO Marathon är ett annat projekt som går ut på att bygga ett litet fordon som skall transportera en människa så långt som möjligt på en liter bensin. Någon som vet det mesta om Chalmers olika bilprojekt är Sven Andersson. Han är professor i förbränningsmotorteknik, var tidigt engagerad i olika CDIO-aktiviteter och en av dem som lanserade Formula Student och ECO-marathon på Chalmers.

CDIO är en förkortning av Conceive, Design, Implement and Operate och innebär att studenterna i ett CDIO-projekt får planera, utveckla, tillverka och driva komplexa tekniska produkter och system, i team med moderna IT-verktyg som hjälp.

- Många tror att det bara handlar om att bygga en bil men det är projekt som innefattar alla delar av att tillverka en produkt, vilken som helst. Studenterna som ägnar sig åt den här typen av projekt får pröva vad de egentligen kan, säger Sven Andersson.

Han berättar vidare att i bilprojekten finns komplexa utmaningar som skapar bättre ingenjörer eftersom de redan under utbildningen får möjlighet att arbeta i industriliknande projekt. Det de designar får de också bygga och testa. Studenterna arbetar i multikulturella team och även det är en viktig erfarenhet menar han. Utbildningen medför att de studenter som sedan anställs i industrin börjar producera direkt vid anställningsstart. Det är något som Derek Crabb på Volvo stämmer in i.

– Formula Student är ett utmärkt program som ger enTeoretiska kunskaper omsätts i praktik fantastisk möjlighet för ett positivt utbyte mellan studenter och Volvo. De får sin akademiska utbildning genom Formula Student där de samtidigt lär sig att arbeta i projekt och med varandra, säger Derek Crabb.

Utöver Volvo samarbetar Chalmers Formula Student också med en rad andra företag som på ett eller annat sätt är inblandade i kursen. Stödet behövs rent finansiellt men kontaktytorna är också viktiga för att öka yrkesrelevansen. Studenterna blir väl förberedda på det yrkesliv de senare möter.

En av de mer än 300 studenter som passerat genom Chalmers bilprojekt är Fredrik Dunert. Han gick både kursen Formula Student och testade på ECO Marathon. Efter utbildningen fick han jobb på AVL där han under flera år arbetat med motorkalibrering. Idag jobbar han med att hjälpa kunder med organisation och metodik relaterat till provning. Han ser erfarenheterna från bilprojekten som mycket värdefulla. Att få förverkliga sina idéer och teoretiska kunskaper i praktik är ovärderligt menar han.

- Att kunna först sätta näsan i teoriboken och sedan ta tag i skiftnyckeln och lösa problemet är alltid uppskattat hos en arbetsgivare, säger Fredrik Dunert.

Läs mer om Chalmers Formula Student


Sidansvarig Publicerad: fr 22 sep 2017.