CHARMEC – En förutsättning för en fungerande järnväg

​I mer än 20 år har kompetenscentret Chalmers Railway Mechanics (CHARMEC) kombinerat excellent forskning med industriell relevans. Kompetenscentret har haft en positiv effekt på medverkande företag på cirka 1,2 miljarder kronor, producerat mer än 1000 publikationer och 40 doktorer. Centret har kort sagt varit en förutsättning för en fungerande järnväg.

CHARMECs forskning handlar om mekaniska fenomen och materialbeteenden förknippade med kontakten mellan tåghjul och räl. Därtill kommer forskning om bromsar, buller, boggier, sliprar, ballast med mera. Anders Ekberg är föreståndare för CHARMEC och menar att forskningen är extremt viktig för tågtrafiken då den bidrar till stora miljömässiga och ekonomiska besparingar. Dessutom ökar behovet av effektiva, tillförlitliga och miljövänliga transportsystem när storstäderna växer.

- Om vi till exempel kan spara en procent i kostnad på de höghastighetsbanor som planeras mellan Sveriges storstäder för att CHARMEC levererar en smart lösning, då är det oerhörda besparingar på ett par miljarder det handlar om, säger Anders Ekberg.

Anders Ekberg, Elena Kabo och Roger Lundén under en inspektionSmarta lösningar för tågtrafik är något som CHARMEC levererat många under årens lopp. Bland annat har Malmbanans kapacitet ökats och Sveriges tågnät har fått bättre växlar och räl.

År 2013 släppte Vinnova en effektanalys som visar att CHARMEC från dess start 1995 fram till 2011 haft en positiv ekonomisk effekt på de företag som medverkat i centret motsvarande cirka 1,2 miljarder kronor. SJ och Abetong är två av flera exempel på företag som haft stor nytta av samverkan med CHARMEC.

- Vi har bland annat fått hjälp med tekniska lösningar som förbättrar punktlighet, kundkomfort, säkerhet samt sänker kostnader, säger Susanne Rymell som ansvarar för SJs fordonsdivision Teknik.

Rikard Bolmsvik är ansvarig för utvecklingsarbetet inom anläggning på Abetong. Han säger att CHARMECs forskning hjälpt dem att ta fram nya produkter, till exempel en träersättningssliper men även gett dem stort kunnande om hela spårstrukturen och interaktionen mellan fordon och bana, vilket värdesätts högt av de industrirepresentanter Abetong möter runt om i världen.

- Det gör att vi kan stå väl rustade vid diskussioner om förändringar, nyutveckling och skadefall med mera, säger Rikard Bolmsvik.

CHARMECs analyser, simuleringar och mätningar har även i hög grad bidragit till att underhållsarbetet kunnat effektiviseras. Trafiken på spåren är blandad mellan snabbtåg, godståg och regionaltåg som gör många stopp. Därför måste underhållet planeras och utföras smart. Tack vare CHARMEC kan idag många fler tåg köras på Sveriges tåglinjer än vad som annars hade varit möjligt. Ingemar Frej, teknisk chef inom underhåll på Trafikverket, berättar att CHARMEC med sin spetskompetens varit en värdefull samarbetspartner som gjort att Trafikverket kunnat fatta bättre beslut.

- Utan CHARMEC hade vi bara fått förlita oss på upphandlingar och de förslag som kommer in. Utvecklingen kan ske snabbare när Trafikverket också tar del av modern forskning, säger Ingemar Frej.

I framtiden kommer mycket arbete inom CHARMEC läggas på Shift2Rail som är ett stort, europeiskt samarbetsprojekt. Det ska dels bidra till att förverkliga EU:s ambitioner om överflyttning av trafik från väg till järnväg, dels stödja europeisk järnvägsindustrins konkurrenskraft och förverkligandet av ett gemensamt europeiskt järnvägssystem. CHARMECs roll blir att formulera, koordinera och utföra forskning i Sverige för minskade livscykelkostnader för järnvägstransporter med 50 procent, fördubblad kapacitet och ökad tillförlitlighet och punktlighet med 50 procent.

 

Fakta:
Antal publikationer: 1033 st
Antal genomförda forskningsprojekt: 117 st
Antal examinerade doktorander: 41 st

Mer information:
CHARMEC – Triennial Report 1 July 2012 – 30 June 2015
Vinnovarapport - Long Term Industrial Impacts of the Swedish Competence Centres
CHARMECs hemsidaPublicerad: må 23 okt 2017.