Händelser: Mekanik och maritima vetenskaper, Sjöfart och marin teknik, Tillämpad mekanikhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaThu, 02 Dec 2021 08:42:58 +0100http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Digitalisering-inom-sjöfarten.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Digitalisering-inom-sj%C3%B6farten.aspxDigitalisering inom sjöfarten<p>Visual Arena, laboratory, Lindholmspiren 5, Navet. Eller online via länk som meddelas efter anmälan.</p><p>​Välkommen till en workshop om digitaliseringen inom sjöfarten</p>​<div>Den tekniska omvandlingen som pågår inom sjöfarten har lett till en decentralisering av kontroll. Som ett resultat av det blir arbetet splittrat när uppgifter fördelas mellan flera mänskliga och artificiella aktörer, på olika platser och i olika organisationer.</div> <div>Målet med den här workshoppen är att diskutera den pågående digitaliseringsprocessen inom sjöfarten och att utforska hur samarbetet förändras när arbetet fördelas mellan människor och autonoma tekniker.</div> <div><br /></div> <div>Workshoppen är ett samarete mellan institutionen för mekanik och maritima vetenskaper på Chalmers och institutionen för tillämpad informationsteknologi på Göteborgs universitet. Värdar för workshoppen är <a href="/sv/personal/Sidor/olle-lindmark.aspx" target="_blank" title="Mer information om Olle Lindmark">Olle Lindmark</a> och <a href="https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/charlottsellberg" title="Mer information om Charlott Sellberg" target="_blank">Charlott Sellberg</a>.</div> https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Numerical-prediction-of-propeller-induced-hull-pressure-pulses-and-noise.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Numerical-prediction-of-propeller-induced-hull-pressure-pulses-and-noise.aspxNumerical prediction of propeller induced hull pressure pulses and noise<p>FB, lecture hall, Fysikgården 4, Fysik Origo. Eller online via Zoom</p><p>​Muye Ge försvarar sin avhandling med titeln &quot;Numerical prediction of propeller induced hull pressure pulses and noise&quot;.</p>​<div>Doktorand: Muye Ge</div> <div><br /></div> <div>Huvudhandledare och examinator: Rickard Bensow</div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Correlation-between-pollution-levels-and-city-design.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Correlation-between-pollution-levels-and-city-design.aspxCorrelation between pollution levels and city design<p>Navier, meeting room, Hörsalsvägen 7A, M-huset. Eller online i Zoom</p><p>​Emelie Johansson presenterar sitt examensarbete med titeln &quot;Correlation between pollution levels and city design&quot;.​</p>​<div>Student: Emelie Johansson</div> <div><br /></div> <div>Handledare: Malin Gustafsson</div> <div><br /></div> <div>Examinator: Henrik Ström</div> <div><br /></div> <div>Opponenter: Adam Yacine Smaili och Helena Andersson</div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Grona-kemikalier-och-branslen-med-hjalp-av-katalys-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Grona-kemikalier-och-branslen-med-hjalp-av-katalys-.aspxGröna kemikalier och bränslen med hjälp av katalys<p>J.A. Pripps Pub &amp; Café, café, Teknologgården 2, Kårhuset</p><p>​Den 10 december, 15:30-17.00 är det dags för Fredagsseminarium &amp; afterwork. Vi ses i Kårhusets pub, en spiraltrappa upp.På detta seminarium beskriver Louise Olsson olika katalytiska processer för att producera gröna kemikalier och bränslen. Så kom, lyssna och diskutera nya forskningsidéer och nyheter inom området.</p><b>​</b><span style="background-color:initial"><b>Produktion av gröna kemikalier och bränslen</b> är kritiska för vår omställning till ett förnybart samhälle.  <br />Eftersom vi använder enorma mängder av kemikalier och bränslen i vårt dagliga liv är det viktigt att utveckla flera olika gröna processer som tillvaratar olika råvaror. I detta seminarium kommer två olika processer beskrivas:</span><div><ul><li>Biomassa består till ca 30 procent av lignin, som är en stor biopolymer. Idag eldas det mesta av ligninet, och vi har därför en underutnyttjad råvara som vi skulle kunna använda för att göra gröna kemikalier och bränslen. På seminariet kommer Louise att beskriva hur man kan använda lignin i ett framtida bioraffinaderi mha katalytiska processer.</li> <li>Carbon capture utilisation (CCU) är en viktig framtida teknik där infångad CO2 kan omvandlas till gröna kemikalier och bränslen via katalytisk hydrering. Denna viktiga teknik kommer också diskuteras i detta seminarium.   </li></ul></div> <div><div><span style="font-weight:700"><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/KB/Kemiteknik/Louise%20Olsson_portratt_170x170%20(002).jpg" alt="Louise Olsson" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:5px" />Program:</span></div> <div><ul><li>​15:30, Välkommen Tomas Kåberger, Chalmers styrkeområde Energi.</li> <li>Gröna kemikalier och bränslen med hjälp av katalys, Louise Olsson, Professor, Kemi och kemiteknik, Kemisk reaktionsteknik. Avdelningschef för Kemiteknik , Chalmers</li> <li>Frågestund.</li> <li>16<span style="background-color:initial">:00-17:00, Mingel<br /><br /></span></li></ul> <span style="background-color:initial"><b>​​​Arrangör:</b></span><span style="background-color:initial"> Chalmers </span><span style="background-color:initial">styrkeområde Energi. Vid varje fredagsseminarium finns det möjlighet att diskutera nya </span><span style="background-color:initial">ideér till fors</span><span style="background-color:initial">kning med </span><span style="background-color:initial">Energis ledning.</span><span style="background-color:initial">​</span></div></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Experimental-turbomachinery-and-heat-transfer.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Experimental-turbomachinery-and-heat-transfer.aspxExperimental turbomachinery and heat transfer<p>Vasa B, lecture hall, Vera Sandbergs Allé 8, Vasa Hus 2</p><p>​Isak Jonsson försvarar sin avhandling med titeln &quot;Experimental turbomachinery and heat transfer&quot;.</p>​<div>Doktorand: Isak Jonsson</div> <div><br /></div> <div>Huvudhandledare: Valery Chernoray</div> <div><br /></div> <div>Examinator: Tomas Grönstedt</div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/initiativ-seminar-2022-resilient-production.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/initiativ-seminar-2022-resilient-production.aspxProduktion – Initiativseminarium 2022<p>RunAn, conference hall, Chalmersplatsen 1, Kårhuset</p><p>​Årets fokus ligger på resilient produktion. Vi återkommer med program längre fram.</p>