Händelser: Mekanik och maritima vetenskaper, Sjöfart och marin teknik, Tillämpad mekanikhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaMon, 03 Aug 2020 15:19:05 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Design-and-Detailed-Analysis-of-Turbomachinery-Blades-using-Truncated-Domains.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Design-and-Detailed-Analysis-of-Turbomachinery-Blades-using-Truncated-Domains.aspxDesign and Detailed Analysis of Turbomachinery Blades using Truncated Domains<p>Zoom (Länk tillkommer snart)</p><p>​Gonzalo Montero Villar håller sitt licentiatseminarium med titeln &quot;Design and Detailed Analysis of Turbomachinery Blades using Truncated Domains&quot;.</p>​<br />​<b>Doktorand:</b> Gonzalo Montero Villar<br /><br /><b>Diskussionsledare:</b> Martin Olausson<br /><br /><b>Examinator:</b> Tomas Grönstedthttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/CFD-Analysis-of-a-Forward-Moving-Ship-in-Stern-Quartering-Waves.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/CFD-Analysis-of-a-Forward-Moving-Ship-in-Stern-Quartering-Waves.aspxCFD Analysis of a Forward Moving Ship in Stern Quartering Waves<p>https://chalmers.zoom.us/j/69178888993</p><p>​Réan Kremer presenterar sitt examensarbete med titeln &quot;CFD Analysis of a Forward Moving Ship in Stern Quartering Waves&quot;.</p>​<br />​<b>Handledare:</b> Stephane Rapuc<br /><br /><b>Examinator:</b> Lars Davidson<br /><br /><b>Opponent:</b> Joracin Geraldini Johnwilliohttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Lunchseminarium-SDG-impact-assessment-tool.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Lunchseminarium-SDG-impact-assessment-tool.aspxLunchseminarium: FN:s globala hållbarhetsmål - forskning, ansökningar och ranking<p>Zoom</p><p>​​​Ett lunchseminarium för alla som är intresserade av Chalmers nya verktyg, SDG impact assessment tool. Anmäl dig här!</p>​<br />Chalmers har tillsammans med GU tagit fram ett IT-verktyg för att utföra kartläggningar gentemot de FN:s glo<span style="background-color:initial">bala hållbarhetsmål. Verktyget kallas för SDG impact assessment tool och ligger öppet för alla att använda.</span><div><span style="background-color:initial">Ett av dess användningsområden kan vara att komplettera ansökningar med information om hur det tänkta forskningsprojektet kopplar till de globala målen och delmålen. Detta är också information som forskningsfinansiärer allt mer kräver i sina utlysningar.</span></div> <div> </div> <div>Under detta digitala lunchseminarium, lett av Chalmers Hållbarhetsstrateg Maria Djupström, går vi igenom verktyget både till innehåll och praktisk användning. Vi visar exempel på hur en kartläggning kan gå till och hur resultatet kan se ut.</div> <div>Vi diskuterar tillsammans hur verktyget kan användas för att komplettera ansökningarna och hur svaret kan nyttjas till intern utveckling och ökad samverkan, samt hur informationen om vår forsknings kopplingar till SDG-er skulle kunna samlas in för mer komplett hållbarhetsrapportering och input till rankingsystem.</div> <div><br /></div> <div>Seminariet är cirka en timme långt. Den sista halvtimmen är tänkt för frågor och diskussioner.<br /><br /><a href="https://sdgimpactassessmenttool.org/">Läs mer om SDG impact assessment tool.</a><br /><br />Välkommen! Vänligen notera att seminariet är för anställda på Chalmers och GU, och inte är avsett för studenter.</div> <div><br /></div> <a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/c96aee56-16ab-422c-8f59-488a192b5a57"><div><strong>BOKA IN DIG HÄR!</strong></div> ​</a>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Fuel-efficient-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/kalendarium/Sidor/Fuel-efficient-.aspxFuel-efficient driving strategies<p>Zoom länk tillkommer.</p><p>​Sina Torabi försvarar sin avhandling med titeln &quot;Fuel-efficient driving strategies&quot;.</p>​<br /><b>Do​ktorand:</b> Sina Torabi<br /><br /><b>Handledare och examinator:</b> Mattias Wahde<br /><br /><b>Fakultetsopponent:</b> Mirjana Ivanovic (University of Novi Sad, Serbia)https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/The-2nd-International-Conference-on-Negative-CO2-Emissions.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/The-2nd-International-Conference-on-Negative-CO2-Emissions.aspxFRAMSKJUTET: The 2nd International Conference on Negative CO2 Emissions<p>Chalmers Kårhus, Campus Johanneberg</p><p>​The 2nd International Conference on Negative CO2 Emissions will be held May 18-21, 2021, at Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden. The purpose of this conference series is to bring together a wide range of scientists, experts and stakeholders, in order to engage in various aspects of research relating to negative CO2 emissions. This will include various negative emission technologies, climate modelling, climate policies and incentives. The main topics of the conference, around which the sessions will be built, include:</p><span class="text-normal page-content"><ul><li><span style="background-color:initial">Biospheric storage</span><br /></li> <li>Cross-cutting sessions</li> <li>Direct air capture</li> <li>Enhanced weathering</li> <li>Modeling</li> <li><span style="background-color:initial">Ocean alkalization</span></li></ul> <div><div><span style="font-weight:700">Background</span></div> <div>The objective of the Paris Agreement is to limit global warming to well below 2ºC, and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5ºC. The carbon budget is the amount of carbon dioxide that we can emit while still limiting global temperature rise to a given level, for example 1.5ºC.</div></div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial"></span><span style="font-weight:700">Read more and sign up to the conference:</span><br /><a href="http://negativeco2emissions2020.com/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />The 2nd International Conference on Negative CO2 Emissions​</a><br /></div> <div><br /></div></span>