Using pre-trained language models for extractive text summarisation of academic papers

​E​rik Hermansson och Charlotte Boddien presenterar sitt examensarbete med titeln "Using pre-trained language models for extractive text summarisation of academic papers".

Handleda​re och examinator: Selpi Selpi

Opponent: Florian Minges
Kategori Studentarbete
Plats: Vinga, meeting room, Hörselgången 4, Saga
Tid: 2020-01-29 14:30
Sluttid: 2020-01-29 15:30

Publicerad: ti 21 jan 2020.