Underhood thermal simulation

​Joracin Geraldini Johnwillio presenterar sitt examensarbete med titeln "Underhood thermal simulation".

Student: Joracin Geraldini Johnwillio

Handledare: Bastian Nebenfuhr

Examinator: Lars Davidson

Opponent: Sindhuja Vasudevan
​Lä​nk till presentation online i Zoom.
Kategori Studentarbete
Plats: Online i Zoom
Tid: 2020-09-22 10:00
Sluttid: 2020-09-22 11:00

Publicerad: to 17 sep 2020.