Towards improved scale-resolving modeling and simulations of turbulent flows

​Magnus Carlsson försvarar sin avhandling med titeln "Towards improved scale-resolving modeling and simulations of turbulent flows".​
Doktorand: Magnus Carlsson

Huvudhandledare och examinator: Lars Davidson
​Disputationen online i Zoom.​
Kategori Disputation
Plats: HA3, lecture hall, Hörsalar HA, Campus Johanneberg. Eller online i Zoom.
Tid: 2022-12-02 13:15
Sluttid: 2022-12-02 16:15

Sidansvarig Publicerad: on 23 nov 2022.