Thermodynamic Cycles for Low- and High-Temperature Waste Heat Recovery from Heavy-Duty Truck Engines

​Jelmer Rijpkema försvarar sin avhandling med titeln "Thermodynamic Cycles for Low- and High-Temperature Waste Heat Recovery from Heavy-Duty Truck Engines".
Doktorand: Jelmer Rijpkema

Huvudhandledare: Karin Munch

Examinator: Sven Andersson
Kategori Disputation
Plats: Online i Zoom
Tid: 2021-06-10 10:00
Sluttid: 2021-06-10 11:00

Sidansvarig Publicerad: to 29 apr 2021.