Steering control for haptic feedback and active safety functions

​Tushar Chugh försvarar sin avhandling med titeln "Steering control for haptic feedback and active safety functions".
Doktorand: Tushar Chugh

Huvudhandledare: Fredrik Bruzelius

Examinator: Bengt Jacobson
​Di​sputationen online i Zoom.​
Lösenord: 300725
Kategori Disputation
Plats: KC, lecture hall, Kemigården 4, Kemi. Eller online i Zoom.
Tid: 2021-10-25 10:15
Sluttid: 2021-10-25 11:15

Sidansvarig Publicerad: fr 08 okt 2021.