Slab track optimisation considering dynamic train-track interaction

​Emil Aggestam försvarar sin avhandling med titeln "Slab track optimisation considering dynamic train-track interaction".
Doktorand: Emil Aggestam

Huvudhandledare: Jens Nielsen

Examinator: Anders Ekberg
Di​sputationen online i Zoom​
Lösenord: 998374
Kategori Disputation
Plats: Online i Zoom
Tid: 2021-06-11 09:00
Sluttid: 2021-06-11 10:00

Sidansvarig Publicerad: fr 21 maj 2021.