Process for analysis of wind load-induced vibrations of antennas

​Maria Hörnell och Erica Lundberg presenterar sitt examensarbete med titeln "Process for analysis of wind load-induced vibrations of antennas".
Studenter: Maria Hörnell och Erica Lundberg

Handledare: Peter Melin och Fredrik Öhrby

Examinator: Lars Davidson

Opponent: Anna Johansson
Kategori Studentarbete
Plats: CoG, meeting room, Hörsalsvägen 7A, M-huset
Tid: 2022-06-09 10:00
Sluttid: 2022-06-09 11:00

Sidansvarig Publicerad: ti 03 maj 2022.