Pot furnace simulation using openFOAM

​Sriram Sridhar och Hemanth Kumar Sivasankar presenterar sitt examensarbete med titeln "Pot furnace simulation using openFOAM".
Studenter: Sriram Sridhar och Hemanth Kumar Sivasankar

Handledare: Örjan Fjällborg och Håkan Nilsson

Examinator: Håkan Nilsson

Opponenter: Sriprasanna Venkatesh Hariharan och Wei Wang
​​Presentationen online i Zoom
Kategori Studentarbete
Plats: Online i Zoom
Tid: 2021-06-10 10:00
Sluttid: 2021-06-10 11:00

Sidansvarig Publicerad: må 24 maj 2021.