Modelling of multicomponent fuel sprays

​Vignesh Pandian Muthuramalingam försvarar sin avhandling med titeln "Modelling of multicomponent fuel sprays".
Dok​torand: ​Vignesh Pandian Muthuramalingam

Huvudhandledare: Anders Karlsson

Examinator: Michael Oevermann
​​Länk till disputationen online i Zoom.​
Password: 021838
Kategori Disputation
Plats: Online i Zoom
Tid: 2021-01-29 10:00
Sluttid: 2021-01-29 11:00

Sidansvarig Publicerad: ti 19 jan 2021.