Modelling and Simulation of Heterogeneous Traffic

​Nicklas Petersson presenterar sitt examensarbete med titeln "Modelling and Simulation of Heterogeneous Traffic".
Student: Nicklas Petersson

Handledare: Maythewaat Aramrattana och Niklas Strand

Examinator: Pinar Boyraz Baykas​

Opponent: Sriranga Hulkunte Gopinath​
​Länk ti​ll presentationen online i Zoom.
Password: 644213
Kategori Studentarbete
Plats: Online i Zoom
Tid: 2020-09-21 13:30
Sluttid: 2020-09-21 14:30

Publicerad: fr 18 sep 2020.