Large Eddy Simulation Techniques for predicting Turbulent Combustion of Renewable Fuels

​Nicholas Otway presenterar sitt examensarbete med titeln "Large Eddy Simulation Techniques for predicting Turbulent Combustion of Renewable Fuels".
Student: Nicholas Otway

Handledare: Daniel Lindblad

Examinator: Niklas Andersson

Opponenter: John Borenius och Tobias Bredenberg​

​Länk till presentationen online i Zoom
Password: 920068
Kategori Studentarbete
Plats: Online i Zoom
Tid: 2020-09-22 10:00
Sluttid: 2020-09-22 11:00

Publicerad: on 16 sep 2020.