Human behavior based trajectory planning for autonomous overtaking maneuver

​Pavan Sreenivasa Bharadwaj och Aditya Srinath Murthy presenterar sitt examensarbete med titeln "Human behavior based trajectory planning for autonomous overtaking maneuver".​
Studenter: Pavan Sreenivasa Bharadwaj och Aditya Srinath Murthy

Handledare och examinator: Pinar Boyraz Baykas

Opponenter: Dhurai Isaac Prabhaha och Ebrahim Kamardeen Mohammad Shaikh​
​​Länk till presentation online i Zoom.
Password: 608246
Kategori Studentarbete
Plats: Online i Zoom
Tid: 2020-09-21 10:00
Sluttid: 2020-09-21 11:00

Publicerad: fr 18 sep 2020.