Fluid-structure interaction analysis of carotid artery blood flow

​Simon Nordenström presenterar sitt examensarbete med titeln "Fluid-structure interaction analysis of carotid artery blood flow".
Student: Simon Nordenström

Handledare: Leonid Goubergrits och Jan Brüning

Examinator: Henrik Ström

Opponent: Johannes Hansson
​För mer information om examensarbetet kan du läsa abstractet på den engelska kalendariesidan.
Kategori Studentarbete
Plats: Navier, meeting room, Hörsalsvägen 7A, M-huset
Tid: 2022-06-03 10:00
Sluttid: 2022-06-03 11:00

Sidansvarig Publicerad: fr 20 maj 2022.