Fluid flow and magnet simulation in a gearbox

​Shreyas Vijayendra Kumar presenterar sitt examensarbete med titeln "Fluid flow and magnet simulation in a gearbox".​
Student: Shreyas Vijayendra Kumar

Handledare: Emelie Wallenstein, Henrik Hagerman and Maria Petersson och Huadong Yao

Examinator: Huadong Yao

Opponent: Xinyuan Shao​
​Presentationen online i Teams.

För mer information om examensarbetet kan du läsa abstractet på den engelska kalendariesidan.
Kategori Studentarbete
Plats: Online i Teams
Tid: 2021-09-15 10:00
Sluttid: 2021-09-15 11:00

Sidansvarig Publicerad: fr 10 sep 2021.