Fatigue prediction in aluminium welds

​Filip Norberg och Robin Kristiansson presenterar sitt examensarbete med titeln "Fatigue prediction in aluminium welds".
Studenter: Filip Norberg och Robin Kristiansson

Handledare: Anders Ekberg och Mikael Hanneberg

Examinator: Anders Ekberg

Opponent: Klas Tegnemyr
​För mer information om examensarbetet kan du läsa abstractet på den engelska kalendariesidan.
Kategori Studentarbete
Plats: M2 Newton, meeting room, Hörsalsvägen 7A, M-huset
Tid: 2022-06-08 12:15
Sluttid: 2022-06-08 13:00

Sidansvarig Publicerad: fr 20 maj 2022.