Experimental aero-study of turbine rear structures at engine-representative conditions

​Valentin Vikhorev håller sitt licentiatseminarium med titeln "Experimental aero-study of turbine rear structures at engine-representative conditions".
Doktorand: Valentin Vikhorev

Diskussionsledare: Zuher Abdel-Mallak

Examinator: Valery Chernoray
Licentiatseminariet online i Zoom.
Password: 530530

Läs mer om licentiatseminariet i abstractet (engelska)​.
Kategori Licentiatseminarium
Plats: Navier, meeting room, Hörsalsvägen 7A, M-huset. Eller online i Zoom.
Tid: 2021-12-01 13:00
Sluttid: 2021-12-01 14:00

Sidansvarig Publicerad: to 18 nov 2021.