Energy consumption prediction for heavy electric vehicles based on the operating cycle format

​Marcus Berg och Conny Ta presenterar sitt examensarbete med titeln "Energy consumption prediction for heavy electric vehicles based on the operating cycle format".
Student​er: Marcus Berg och Conny Ta

Handledare: Luigi Romano

Examinator: Fredrik Bruzelius

Opponenter: Irfan Soudagar och  Pranay Damodhar Tota
​​Presentationen online i Zoom.

För mer information om examensarbetet kan du läsa abstractet på den engelska kalendariesidan.
Kategori Studentarbete
Plats: Online i Zoom
Tid: 2022-02-01 13:15
Sluttid: 2022-02-01 14:00

Sidansvarig Publicerad: ti 18 jan 2022.