Student working in the simulator

Digitalisering inom sjöfarten

​Välkommen till en workshop om digitaliseringen inom sjöfarten
Den tekniska omvandlingen som pågår inom sjöfarten har lett till en decentralisering av kontroll. Som ett resultat av det blir arbetet splittrat när uppgifter fördelas mellan flera mänskliga och artificiella aktörer, på olika platser och i olika organisationer.
Målet med den här workshoppen är att diskutera den pågående digitaliseringsprocessen inom sjöfarten och att utforska hur samarbetet förändras när arbetet fördelas mellan människor och autonoma tekniker.

Workshoppen är ett samarete mellan institutionen för mekanik och maritima vetenskaper på Chalmers och institutionen för tillämpad informationsteknologi på Göteborgs universitet. Värdar för workshoppen är Olle Lindmark och Charlott Sellberg.
Läs här för mer information och anmälan (engelska). Sista anmälningsdag är 3 december kl. 16:00.
Du kan delta på plats eller online.

Workshoppen är på engelska.
Kategori Workshop
Plats: Visual Arena, laboratory, Lindholmspiren 5, Navet. Eller online via länk som meddelas efter anmälan.
Tid: 2021-12-07 09:00
Sluttid: 2021-12-07 16:00

Sidansvarig Publicerad: ti 23 nov 2021.