Design and evaluation of a test rig for measuring gear related losses within a Volvo Trucks gearbox

​Sebastian Eliasson och André Fransson presenterar sitt examensarbete med titeln "Design and evaluation of a test rig for measuring gear related losses within a Volvo Trucks gearbox".
Studenter: Sebastian Eliasson och André Fransson

Handledare: Valery Chernoray, Lars Jacobsson, Henrik Hagerman och Maria Petersson

Examinator: Valery Chernoray

Opponenter: Daniel Hård och Henrik Svensson
​​Presentationen online i Zoom.​
Lösenord: 900900
Kategori Studentarbete
Plats: Online i Zoom
Tid: 2021-05-28 13:00
Sluttid: 2021-05-28 14:00

Sidansvarig Publicerad: ti 11 maj 2021.