CFD modeling of an Alcohol-Diesel direct-injection liquid dual-fuel engine using Open FOAM

​Andreas Nygren försvarar sin avhandling med titeln "CFD modeling of an Alcohol-Diesel direct-injection liquid dual-fuel engine using Open FOAM"
Doktorand: Andreas Nygren

Huvudhandledare: Anders Karlsson

Examinator: Michael Oevermann
Kategori Disputation
Plats: Online i Zoom
Tid: 2021-03-26 10:00
Sluttid: 2021-03-26 11:00

Sidansvarig Publicerad: må 08 feb 2021.