Automatic optimization of a battery cooling pack

​Kevin Eide och Albert Lundgren presenterar sitt examensarbete med titeln "Automatic optimization of a battery cooling pack".
Studenter: Kevin Eide och Albert Lundgren

Handledare: Robert Rundqvist

Examinator: Henrik Ström

Opponent: Amith Shesh
​För mer information om examensarbetet kan du läsa abstractet på den engelska kalendariesidan.
Kategori Studentarbete
Plats: Navier, meeting room, Hörsalsvägen 7A, M-huset
Tid: 2022-06-03 13:15
Sluttid: 2022-06-03 14:15

Sidansvarig Publicerad: må 23 maj 2022.